Kommunal författningssamling

I kommunal författningssamling finns de olika typerna av regler samlade som Jokkmokks kommun fattar beslut om.

Reglerna utgör en grund för det kommunala arbetet och styr kommunens olika verksamheter.

  • Taxor och avgifter
  • Reglementen och föreskrifter
  • Kommunala bolag
  • Program och planer

Publicerad: 2014-12-14 18:51. Ändrad: 2014-12-14 18:53.