Midnattssolens Trädgård

Jokkmokks kommun har av Leader Polaris år 2019-2021 beviljats medel för en förstudie för att etablera Midnattssolens trädgård i Jokkmokk enligt den utvecklings-plan som Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt med världsrenommé, presenterade redan år 2015.

Målet är att skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse där arkitektur och design länkar samman trädgård och natur och som stärker Jokkmokks attraktionskraft som besöksmål. Den nuvarande fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk kommer att ingå i Midnattssolens trädgård.
 
Midnattssolens trädgård är tänkt att vara öppen under hela året och besökaren ska mötas av de fyra elementen eld, vatten, mörker och, framförallt, ljus. På sommaren lyser midnattsolen och under den mörka årstiden finns ljusfenomen som ett sprakande norrsken under kalla vinternätter. Utbud och evenemang ska utgå ifrån säsongsvariationer.
 
Förstudien startade i augusti 2019 och avslutas under 2021, för att därefter drivas som ett självständigt projekt av den nationella styrgruppen. Målet är att Midnattssolens trädgård ska stå färdig 2025. Projektledareär Lena Vikström, som under 25 år varit anställd som projektledare och vd på Gunnebo Slott och Trädgårdar.
 

Följ den spännande resan från vision till verklighet!!

 

Lena Vikström Kontaktperson:
Lena Vikström
lena@lenavikstrom.se
Tel.0707-991581

Publicerad: 2020-04-27 18:09. Ändrad: 2022-07-04 10:58.

Utvecklingsprogram för en ny trädgård på Polcirkeln

Ta del av arkitekternas förslag på utvecklingsprogram för Midnattssolens trädgård i Jokkmokk!

Klicka på bilden för att hämta förslaget. Laddas enklast ned med webläsaren Google Chrome.

Midnattssolens trädgård

Bakgrund

Jokkmokks kommun, Kultur & fritid, tillsammans med Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, som driver Jokkmokks fjällträdgård, har sedan 2012 arbetat med målet att skapa Midnattssolens Trädgård. Vi vill skapa en attraktiv trädgårdsupplevelse där arkitektur och design länkar samman trädgård med natur. Besökscentrum visar mötet mellan trädgården och naturen men också de förutsättningar och möjligheter som finns för odling längst i norr. En serie av olika trädgårdsrum ska ge inspiration och idéer för trädgårdsodling men också visa hur samspelet natur och trädgård kan utformas.

Utvecklingsprogrammet

I juni 2015 presenterades utvecklings-programmet för Midnattssolens trädgård första gången. Programmet är framtaget av Ramböll Sverige AB med landskaps-arkitekterna Ulf Nordfjell och Tiina Henning Wedemeier. Arkitektur av LindbergStenberg Arkitekter AB med Anette Lindberg, Jenny Karlmark och Emil Wadeskog. Lekdelen är framtagen av Lekplatsbolaget, Mats Westerberg och Ivar Inkapööl, och ljussättningen genom White Arkitekter AB, Torbjörn Eliasson.

Midnattssolens trädgård har haft stöd av Leader Polaris och EU:s Landsbygdsfond

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim