Hela byn

"Hela Byn" är ett projekt som sträcker sig över tre spännande år, från januari 2023. Det är riktat till alla barn och unga i vår kommun, vårdnadshavare, vuxna som möter barn och unga och vårt fantastiska personalteam. Vårt mål är klart och tydligt: att skapa bättre samverkan kring barns och ungas hälsa.

Vi satsar på kunskap, engagemang och samverkan. Det innebär utbildning, inspirerande föreläsningar och möjligheten för alla att vara delaktiga. De tre nämnderna - socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden - är våra huvudspelare, men här finns plats för alla att vara en del av förändringen. Dina idéer, tankar och input är guld värda och varmt välkomna! 

Visionen är att alla känner sig inkluderade och att vi tillsammans skapar en bättre samverkan för våra fantastiska barn och unga.

Att vara en del av detta projekt kräver inte att du engagerar dig 100% (även om det är fantastiskt om du vill!). Du gör en lika viktig insats genom att delta i föreläsningar, dela informationen vi delar eller bara visa ditt stöd genom att trycka på en like då och då.


Publicerad: 2023-10-10 10:47. Ändrad: 2024-06-14 10:13.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim