Boule

Jokkmokks Boulebanor

I Parken finns en grusad boulebana. Det finns även innomhusbanor i vårdcentralens källare. Kontaktperson för innomhusbanor är Ragnar Karlsson: 070-2833962

 


Publicerad: 2015-07-28 12:47. Ändrad: 2019-08-16 11:11.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim