Kontakter Kulturföreningar

Förening (ev länk till hemsida) Kontakt Telefon      E-post
Ájtte Musei Vänner Lars Lehman

073-3300668

E-post
Aktavuohta Jokkmokk Zandra Asserholt 070-5629944 E-post
Bágo Čalliid Searvi - skribent- och författarförening Johan Sandbeeg McGuinne   E-post
Granuddens skvalt-kvarnförening Gunilla Nyberg 070-3064596  

HF Aktiva Kvinnor Jokkmokk

Inga Svanberg

0971-55951

 

HF Aktiva kvinnor Porjus

Karin Öhman

070 6417685

 
Jokkmokks Konstförening Elise Tullnär Nilsson 073-0471125  
Jokkmokks Riksteaterförening Anna Westman Kuhmunen 076-1338003 E-post
Jokkmokks Nya Hembygdsförening Lars Lehman 073
3300668
E-post
Jokkmokks Lokala Hushållningssällskap Elise Tullnär Nilsson 073-0471125  
Jokkmokks Sameförening Lars Miguel Utsi   E-post
Karats kultur & trädgårdssällskap Lena Sandberg Johansson 073-0388584  
Kulturföreningen Gamla Apoteket Elise Tullnär Nilsson 073-0471125 E-post
Linnesamfundet Polcirkeln Björn Anders Larsson 046-150690  
Murjeks Hembygdsförening Birgit Isaksson 0976-20097 E-post
Porjus Arkivkommitte Lars Wallbing 0973-10083  
Vuollerimrevyn John Wiklund 070-6555850  
Vuollerims Hembygdsförening Anette Norsqvist   E-post

Publicerad: 2015-07-30 10:17. Ändrad: 2024-06-10 19:51.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim