Kontakter Kulturföreningar

Förening (ev länk till hemsida) Kontakt Telefon      Mail
Ájtte Musei Vänner Ann-Marie Smeds

0971-10107

 
Bágo Čalliid Searvi - skribent- och författarförening Johan Sandbeeg McGuinne   bagoforening@gmail.com
Jokkmokks Konstförening Elise Tullnär Nilsson 073-0471125  
Jokkmokks Riksteaterförening Anna Westman Kuhmunen 070-6513411  
Jokkmokks Hembygdsförening Bo Anders Arvidsson 070-6246578  
Jokkmokks Lokala Hushållningssällskap Elise Tullnär Nilsson 073-0471125  
Jokkmokks Husmodersförening Inga Svanberg 0971-55951  
Jokkmokks Släktforskarförening Gudrun Spiik 0971-58402  
Jokkmokks Sameförening Sylvia Blind 073-0213168  
Karats kultur & trädgårdssällskap Lena Sandberg Johansson 073-0388584  
Kulturföreningen Gamla Apoteket Elise Tullnär Nilsson 073-0471125  
Linnesamfundet Polcirkeln Björn Anders Larsson 046-150690  
Murjeks Hembygdsförening Barbro Johansson 0976-20097  
Porjus Arkivkommitte Lars Wallbing 0973-10083  
HF Aktiva kvinnor Porjus Karin Öhman 070 6417685  
Vuollerimrevyn John Wiklund 0976-10250  
Vuollerims Hembygdsförening Göran Engström 070-6061545  ge@mail.se

Publicerad: 2015-07-30 10:17. Ändrad: 2020-03-03 07:38.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim