Investeringsstöd - bygdemedel till föreningarnas investeringar

Ideella föreningar i Jokkmokks kommun kan ansöka om bygdemedel för investeringar. Detta investeringsstöd för föreningar kan användas till exempelvis förbättringar/energieffektiviseringar, inventarier eller tillgänglighetsanpassningar.

Bidraget är avsett för investeringar som beräknas kosta mellan 50 000 till 1 miljon kronor. Mellan 50 till 80 procent av kostnaderna kan finansieras via bygdemedel, beroende på investeringens storlek.  

Ansökningarna samlas ihop till två tillfällen om året. Under 2024 är sista ansökningsdag den 28 mars och den 1 oktober.

 

Råd kring ansökningar 2024

Investeringar kräver en hel del planering och framförhållning. Exempelvis behöver er förening skriva ansökan, planera budget via offerter och finna medfinansiering. Hinner ni inte söka till 28 mars så börja redan nu planera för ansökan att sända in senast 1 oktober! 

Ansökan görs via länsstyrelsen

Ansökan sänds till Länsstyrelsen och görs via deras e-tjänst. Länsstyrelsen beslutar om bidraget samt handlägger utbetalningar och redovisning. Länk till Länsstyrelsens sida med information och e-tjänst för ansökan: Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se) 

Tänk på att medel kan beviljas endast för kostnader som uppstått efter att ansökan sänts in till Länsstyrelsen! 

Kultur- och fritidsnämnden är remissinstans för föreningarnas ansökningar

Kultur- och fritidsnämnden i Jokkmokk är remissinstans vid ansökningar från ideella föreningar verksamma i Jokkmokks kommun. Länsstyrelsen skickar inkomna bygdemedelsansökningar till kommunen, och kultur- och fritidsnämnden behandlar dem sedan vid två tillfällen per år.

År 2024 kommer nämnden ta upp bygdemedelsansökningar/investeringsstöd för föreningar 4 juni respektive 4 december. För att er ansökan ska kunna behandlas i juni behöver ni sända in den senast 28 mars och för att ärendet ska komma med vid nämnden i december behöver ansökan sändas in senast 1 oktober.

Bidragsnivåer för föreningslivet

Kommunstyrelsen i Jokkmokk har beslutat att bidragsnivån för investeringsstöd till ideella föreningar/bygdemedel ska följa totalsumman av satsningen enligt följande fördelning:  

Upp till 250 000 kr 80 % av totalkostnaden kan ges i bidrag. 

250 001 – 500 000 kr 70 % av totalkostnaden kan ges i bidrag. 

500 001 – 1 000 000 kr 60 % av totalkostnaden kan ges i bidrag. 

Över 1 000 000 kr 50 % av totalkostnaden kan ges i bidrag. 

Som exempel innebär det att en ansökan om 300 000 kr kan få maximalt 70 % i bidrag osv.

Investeringsstöd till ideella föreningar via bygdemedel är inte avsedda för löpande kostnader, årligt underhåll eller för täckande av underskott. Medel kan inte ges för kommersiell verksamhet. 

Här kan du läsa fullständiga riktlinjer för investeringsstöd för föreningar/bygdemedelsanökningar (pdf).

För ytterligare information från Jokkmokks kommun, kontakta

Fritidskonsulent Elsa Lindholm Blind
tel 0971-173 35, Elsa.LindholmBlind@jokkmokk.se.

För information från Länsstyrelsen i Norrbottens län, kontakta

Handläggare för bygdemedel,
tel vx 010-225 50 00, landsbygdsstod.norrbotten@lansstyrelsen.se.

 

 


Publicerad: 2024-03-19 12:38. Ändrad: 2024-03-22 13:05.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim