Föreningsservice & bidrag

Jokkmokks kommuns kultur- och fritidsavdelning arbetar med stöd till föreningslivet på olika sätt. Vi kan hjälpa till vid starten av en ny förening och vi vill gärna bidra med fortbildning i generella föreningsfrågor.

Kultur & Fritid kallar alla föreningar som anmält sig till oss att delta på en ordförandeträff varje halvår. Där träffas föreningslivet för att utbyta information eller lyssna på föreläsare. Om er förening vill delta på ordförandeträffen - kontakta Ann Enberg, ann.enberg@jokkmokk.se, för mer information!

Föreningsstöd och projektstöd

Kultur & Fritid fördelar olika typer av bidrag till föreningar och andra aktörer i civilsamhället. Det kan vara årliga verksamhetsbidrag eller projektstöd för särskilda insatser eller arrangemang. Här nedan följer en lista med de blanketter och dokument som är viktiga att ha i föreningslivet. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om detta!

Sport och simhallar

Riktlinjer för ansökning av tider i sim och sporthallar
Hyresansökan Östra sim sporthall och Västras idrottshall
Hyresansökan Vuollerim simhall

Idrottsutveckling

Idrottsutvecklings ansökan och riktlinjer
Redovisning Idrottsutveckling

Föreningsstöd

Föreningsstöd 2018
Föreningsstöd riktlinjer

KUPP - Kultur- och upplevelseutveckling
Läs mer fakta om KUPP här.

KUPP ansökningsblankett pdf
KUPP ansökningsblankett word
KUPP bidragsriktlinjer pdf
KUPP slutredovisning pdf
KUPP redovisning ideella timmar pdf

TIM-pengar

TIM-peng  
Redovisning TIM  

Bygdemedel

Här är en länk till Länsstyrelsens sida för bygdemedel

NYTT! Länstyrelsens TIA-medel (tidiga insatser för asylsökande)

TIA-medel kan i första hand sökas av ideella föreningar eller trossamfund, i andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Länsstyrelsen i Norrbotten har i år 3,9 miljoner som kan sökas. Ansökningar prövas löpande fram till den 1 oktober 2017. Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Läs mer om TIA-medlen på Länsstyrelsens hemsida


Publicerad: 2017-03-24 15:55. Ändrad: 2017-03-24 16:13.

Kontakter Kultur & Fritid

Ann Enberg

Fritidschef

Telefon: 0971-17203
Mobil: 073-0391565
Epost:
ann.enberg@jokkmokk.se

Stefan Lindmark

Fritidskonsulent

Telefon: 0971-17335
Mobil: 070-3197280
Epost:
stefan.lindmark@jokkmokk.se

Anna-Karin Aira

Kultursekreterare

Telefon: 0971-17204
Mobil: 070-3534775
Epost:
anna-karin.aira@jokkmokk.se

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim