Föreningsservice & bidrag

Jokkmokks kommuns kultur- och fritidsavdelning arbetar med stöd till föreningslivet på olika sätt. Vi kan hjälpa till vid starten av en ny förening och vi vill gärna bidra med fortbildning i generella föreningsfrågor.

Föreningsstöd och projektstöd

Kultur & Fritid fördelar olika typer av bidrag till föreningar och andra aktörer i civilsamhället. Det kan vara årliga verksamhetsbidrag eller projektstöd för särskilda insatser eller arrangemang. Kontakta oss så berättar vi mer!

Verksamhetsbidrag för föreningar

Ideella föreningar i Jokkmokks kommun har inför varje år möjlighet att ansöka om ett verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsbidraget är ett bidrag för att underlätta den regelbundna verksamheten. Föreningen styr självständigt över vilka kostnader som ska finansieras med beviljat bidrag. Föreningar som har kostnader för egna anläggningar/lokaler och/eller personal kan använda bidraget till att finansiera sådana utgifter.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

E-blankett

Ideell kreativitet - medel för aktiviteter och projekt

Ideell Kreativitet (tidigare Idrottsutveckling) är en pott av bygdemedel som fördelas av Kultur- och fritidsnämnden till ideella föreningar i Jokkmokks kommun. Syftet med medlen är att stödja föreningar till att skapa ett rikt utbud av idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Ett särskilt fokus ligger på områdena barn och unga, delaktighet och inkludering, folkhälsa och friluftsliv. Såväl idrottsföreningar som andra föreningar i Jokkmokk kan söka medel från potten.

Ideell kreativitet - riktlinjer

E-blankett

 

KUPP - Kultur- och upplevelseutveckling

Läs mer fakta om KUPP här.

KUPP ansökningsblankett pdf
KUPP ansökningsblankett word
KUPP bidragsriktlinjer pdf
KUPP slutredovisning pdf 

Bygdemedel

Länk till Länsstyrelsens sida för bygdemedel
Information om Investeringsstöd - bygdemedel till föreningarnas investeringar (Jokkmokks kommun)

Sport och simhallar

En viktigt uppgift för kultur- och fritidsnämnden är möjliggöra för kommuninvånare att ha tillgång till bra anläggningar för kultur och fritid. Ett särskilt fokus finns på att stötta barn- och ungdomsidrotten med detta.

Kultur- och fritidskontoret hyr ut Östra sim- och sporthall på tider då skolan är stängd. Vi hyr även ut varmbassängen på Kaitumgården. Föreningar, privatpersoner och företag är välkomna! För att hyra simhallen på Östra behöver en ansvarig ledare ha genomgått en livräddningskurs. 

För mer information, kontakta fritidskonsulent! 

Riktlinjer för ansökning av tider i sim och sporthallar

E-blankett

Ordförandeträff

Kultur & Fritid brukar varje år bjuda in ordförande för ideella föreningar till ordförandeträff. Föreningslivet får en möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och få information genom exempelvis en föreläsare. Om er förening vill delta på ordförandeträffen - kontakta någon av oss på Kultur- och fritidskontoret för mer information!


Publicerad: 2017-03-24 15:55. Ändrad: 2024-04-17 11:21.

Kontakta

Elsa Lindholm Blind

Fritidskonsulent

Telefon: 0971-173 35
Mobil: 070-319 72 80
Epost:
elsa.lindholmblind@jokkmokk.se

Anna-Karin Aira

Kultursekreterare

Telefon: 0971-17204
Mobil: 070-3534775
Epost:
anna-karin.aira@jokkmokk.se

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim