Kulturstipendium

Här kan du läsa vilka kriterier som gäller för att kunna söka Jokkmokks kommuns kulturstipendium från kultur- och fritidsnämnden. Till höger finns tidigare års stipendiater.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet. Stipendiet kan sökas av alla utövare av sång, dans, musik, litteratur, film eller liknande. Företräde till stipendiet äger de som är födda i, eller som sedan en längre tid verkar, inom Jokkmokks kommun. Stipendiet, på 5000 kronor, kan delas ut helt eller halveras.

Du kan nominera kandidater till 2019 års stipendium fram till den 10 oktober 2019. Stipendiet kommer sedan att delas ut under vintermarknaden eller ett senare tillfälle. 

Nomineringen kan med fördel formuleras som ett brev där du beskriver kandidatens gärning och gärna ger en motivering till varför just denna person förtjänar årets stipendium.

Skicka sedan till: Jokkmokks kommun, Registraturen, 962 85 Jokkmokk.

Annons kulturstip 2019


Publicerad: 2014-11-05 16:09. Ändrad: 2019-09-06 12:18.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim