Kulturstipendium

Här kan du läsa vilka kriterier som gäller för att kunna söka Jokkmokks kommuns kulturstipendium från kultur- och fritidsnämnden. Här ser du även en lista över tidigare års stipendiater.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet. Stipendiet kan sökas av alla utövare av sång, dans, musik, litteratur, film eller liknande. Företräde till stipendiet äger de som är födda i, eller som sedan en längre tid verkar, inom Jokkmokks kommun. Stipendiet, på 5000 kronor, kan delas ut helt eller halveras.

Du kan nominera kandidater till 2021 års stipendium. Beslut tas i slutet på året. Stipendiet kommer sedan att delas ut under vintermarknaden eller något annat tillfälle.

Nomineringen kan med fördel formuleras som ett brev där du beskriver kandidatens gärning och gärna ger en motivering till varför just denna person förtjänar årets stipendium.

Skicka till: Jokkmokks kommun, Registraturen, 962 85 Jokkmokk. Via e-post till: registraturen@jokkmokk.se - märk då meddelandets ämne med "Kulturstipendium 2020".

 

För mer information, kontakta kultursekreterare Anna-Karin Aira, tel 0971-172 04, 070-353 47 75, e-post anna-karin.aira@jokkmokk.se.

 

 


Publicerad: 2014-11-05 16:09. Ändrad: 2021-01-26 10:57.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim