KUPP och Covid-19

Kultur- och fritidsnämndens bedömning av ansökningar till KUPP, Kultur- och upplevelseutveckling, påverkas liksom allt annat i vårt samhälle av corona-pandemin. Vi vill på grund av de stora svårigheter som kultursektorn går igenom ge några råd till er som vill söka ekonomiskt stöd från KUPP.

Kultur- och fritidsnämnden har, på grund av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer, inte möjlighet att bevilja bidrag till KUPP-ansökningar för större evenemang som planeras i närtid. Arrangörer och föreningar ska tänka restriktivt när det gäller evenemang där människor interagerar nära varandra och i första hand följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Vi hoppas att ni som är aktiva kulturutövare, kulturföreningar eller arrangörer använder denna karantäntid till att planera för framtiden. Ansökningar som inte gäller evenemang utan utveckling av nya idéer och kulturprojekt har fortfarande möjlighet att få ekonomisk stöttning. Filmer, böcker och fotoutställningar kan nämnas som exempel.

Evenemang som planeras till vintern 2020/våren 2021 har möjlighet att söka sin finansiering redan nu. Kultur- och fritidsnämnden kan då besluta att bevilja bidrag, men med det viktiga villkoret att bidraget inte kan betalas ut förrän restriktionerna har upphävts. Bedömning om bidraget kan betalas ut görs när när evenemanget närmar sig och det är dags att rekvirera bidraget.

Med anledning av den kris som smittspridningen av corona-viruset innebär för kultursektorn vill nämnden ge ordförande möjligheten att fatta vissa brådskande beslut kring KUPP-ansökningar på delegation. Maxbeloppet i ansökningen får vara högst 50.000 kronor.

Så därför: Varmt välkommen att höra av dig om du vill bolla din idé!

 

Anna-Karin Aira, kultursekreterare
tel: 0971-17204, 070-3534775
e-post; anna-karin.aira@jokkmokk.se

Semesterinfo: Anna-Karin Aira har semester under juli månad 2020, men besvarar mejl så snart hon är tillbaka i augusti!

Bild ovan: Textila konstverk av den nederländska konstnären Wies Noest - ett exempel på en kulturupplevelse som skulle gå att erbjuda trots corona-restriktionerna! Foto: Wies Noest
Bild till höger/nedan: Eldshow med Katarina Leander, Vintersolståndet 2019. Foto: K Leander

Publicerad: 2020-05-06 16:58. Ändrad: 2020-06-24 11:03.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim