Konstnärsresidens i Jokkmokk 2020

Hösten 2020 bjuder Jokkmokks kommun, i samarbete med Samernas Utbildningscentrum och Resurscentrum för konst, in konstnären Petter Yxell för ett så kallat konstnärsresidens. Under en intensiv månad har Petter ett stipendium som gör att han kan utforska olika sidor av vår kommun, med målet att utveckla sitt eget konstnärsskap.

Petter Yxell (f. 1982, Göteborg) arbetar som konstnär i ett flertal media - huvudsakligen med installationer och rumsliga ingrepp, men också med teckning, fotografi och artist books. Hans konstnärskap drivs av lika delar materialstudier och platsspecifik research, med en konceptuell inramning kring mötet mellan arkitektur och ekologi. Med utgångspunkt i post-humanistisk teori undersöker han hur den byggda miljön formas i ett möte mellan arter.

I Jokkmokk kommer Petter utforska relationen mellan land, klimat och byggnader, med ett särskilt fokus på temporära strukturer och återvunnet material, som anpassningsbara och ekologiskt insnärjda arkitektoniska strategier, något som relaterar till samisk nomadisk tradition såväl som till Jokkmokk som marknadsplats.

Petter har en kandidatexamen i fri konst från Glasgow School of Art och en magisterexamen i fri konst från Goldsmiths College. Han har arbetat och ställt ut internationellt via en rad residens och projekt, senast i Taiwan, 2019.

Kontaktpersoner i Jokkmokk under residensvistelsen:

Anna-Karin Aira, kultursekreterare, tel 070-3534775, anna-karin.aira@jokkmokk.se

Helena Adolfsson, lokal kontaktperson, tel 073-8006232, adolfsson.helena@telia.com

 

Presentation in English:

Petter Yxell (b. 1982, Gothenburg) works as an artist across disciplines - mainly with installations and spatial interventions, but also drawing, photography, and artist books. His work is equal parts material-driven and research-based and focuses on the intersection of architecture with ecology. Applying post-humanist theory to urban and semi-urban environments he is interested in investigating the built environment as a multi-species achievement.
 
In Jokkmokk, Petter will explore the relation between land, climate and building with a particular attention to temporary structures and recycled material as an adaptive and ecologically enmeshed architectural approach. This will encompass research into the nomadic traits of Sami tradition as well as inte Jokkmokk as a market place.
 
Petter received his BA in Fine Art from Glasgow School of Art and his MFA from Goldsmiths College and has since worked internationally across a number of residencies and projects, most recently in Taiwan, 2019. 
 

Publicerad: 2019-06-20 19:13. Ändrad: 2020-10-07 17:47.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim