Konstnärsresidens i Jokkmokk 2023

Den 18 september - 13 oktober gästas Jokkmokk av duon Gideonsson-Londré som är performancekonstnärer bosatta i Kallrör, Jämtland. Deras residens är ingår i ett utforskande arbete kring olika former av konservering och bevarande. De söker andra sätt att tänka kring tid i längre utsträckningar än begränsat till den mänskliga livslängden. De är särskilt intresserade av det arbete som görs på Ájtte museum och vill utforska hur en plats, ett landskap och en delad historia kan ansamlas i kroppen!

Så här beskriver konstnärsduon målet med sin residensvistelse i Jokkmokk, som har rubriken "Kunskapsreservoaren":

"Tillsammans med museumkonservatorer, arkeologer och biologer har vi under de senaste åren undersökt hur konservering och bevarande kan influera vår konstnärliga metod. Hur konservatorer genom olika behandlingar av objekt, kroppar och det omgivande landskapet på olika sätt strävar efter att sakta ner tiden. Och hur de genom dessa metoder också blir påverkade av objekten, vilket öppnar upp för andra former av överföringar och lagring, där bevaringen blir något ständigt pågående. Konservatorernas kroppar blir på många sätt en del av den samling som de bevarar. Med hjälp av olika performativa metoder försöker vi komma åt denna erfarenhet och även erbjuda våra kroppar som behållare för en framtida förvaring."

"Vi vill fortsätta detta arbete, men mer med fokus på hur en specifik plats, ett landskap och en delad historia kan ansamlas i kroppen. De spår som finns inom oss i de gester och kroppspositioner vi dagligen utför. Därför ser vi det som en fantastisk möjlighet med en residensvistelse i Jokkmokk, som vi tidigare besökt och velat återvända till. Vi önskar studera museet Ájttes olika metoder och förhållningssätt i relation till hur de skapar en samling på en plats. Hur de arbetar både med objekt och olika narrativ i föränderliga sammanblandningar, vilket vi erfarit vid tidigare besök."

"Vi ser det som en spännande utgångspunkt för att ytterligare fördjupa idén hur kroppen kan agera som ett ansamlande kärl vilket kan rymma olika skeenden, spår och objekt. Begreppet Ájtte, ”förrådsbod” reflekterar en filosofi kring ett museum som vi kan relatera till och vi skulle vilja expandera denna tanke till att även inrymma kroppen som en Ájtte, ett slags ansamlande förråd som kan öppna sig och stängas beroende på olika performativa metoder. Vad öppnas upp och vad stängs ute? vad ackumuleras i våra kroppar och vad ryms i dessa ihopsamlade reservoarer?"

"En annan plats som vi vill titta närmare på är fjällträdgården som även den reflekterar ett slags bevarande, men också något föränderligt och växande. Trädgården kommer ju troligen vara “överblommad” i September, vilket blir en intressant aspekt av dess funktion. Att den befinner sig i en slags vila. Vi tycker att kopplingen mellan museet och förvaltningen av trädgården öppnar upp för en poetisk spännvidd mellan mer statiska objekt och föränderliga biologiska processer."

Under sin vistelse i Jokkmokk kommer Gideonsson-Londré ta del av olika platser och sammanhang runt om i kommunen, även för möjligheten att möta personer som kan fördjupa deras kunskap om förvaltande och vidareförmedling av historia. De ser det som en möjlighet att själva ansamla det som finns att tillgå och se vistelsen som en performativ aktivitet, där de och andra kan utforska olika metoder för att inkorpor i bera det som möter dem.

 

Kontaktpersoner för vistelsen

 

Kontakt för Jokkmokks kommun:

Anna-Karin Aira, kultursekreterare
tel 0971-17204, 070-3534775
anna-karin.aira@jokkmokk.se

Kontaktperson och värd för 2023 års residens:

Helena Adolfsson, konstnär, Kvikkjokk
tel 073-8006232
adolfsson.helena@telia.com

Kontakt med konstnärerna Lisa Gideonsson och Gustaf Londré

Tel 073 552 65 23
Email: gideonssonlondre@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/gideonssonlondre/
Hemsida: http://gideonssonlondre.com

Kontakt för Swedish Lapland AiR/Region Norrbotten:

Ludvig Sjödin, vik. verksamhetsledare Resurscentrum för konst
ludvig.sjodin@norrbotten.se

Läs mer om Gideonsson-Londré och Swedish Lapland AiR: Gideonsson/Londré | swedishlaplandair


Publicerad: 2023-09-27 18:50. Ändrad: 2023-09-27 19:14.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim