Konstnärsresidens i Jokkmokks kommun

Om du är professionell konstnär och vill utveckla ditt eget konstnärskap i relation till platsen Jokkmokk med omnejd? Då ska du ansöka om att få bli vår nästa så kallade "residenskonstnär" i Jokkmokks kommun!

Bakgrund

Under 2017 tog Region Norrbotten initiativ till ett projekt för att skapa konstnärsresidens i länet, för att öka utbytet mellan våra egna konstnärer och konstnärer med nationell och internationell bakgrund. Jokkmokks kommun är en av de kommuner som ingår i nätverket "Swedish Lapland Artists in Residence", som drivs av Region Norrbotten/Resuscentrum för konst med stöd av bl.a. Statens kulturråd. Läs gärna mer om nätverket på dess egen hemsida.

Vårt mål är att bjuda in konstnärer inom bild- och formområdet (visual arts) för residens på de olika orterna. Genom Swedish Lapland AiR görs utlysningar om till både nationella och internationella konstnärer ungefär en gång per år.

Kort om ansökan

För att bli residenskonstnär får du skriva ett ansökningsbrev där du beskriver ditt konstnärskap och bifogar cv och bilder av tidigare verk. Du får berätta om varför du vill komma just till Jokkmokks kommun och vilken typ av arbete du vill göra under de veckor du är här. Genom Region Norrbotten får residenskonstnären ett resestipendium och Jokkmokks kommun ordnar värdskap och logi.

Du hittar inbjudan via vårt s.k. Open Call på Swedish Lapland AiR:s hemsida.


Publicerad: 2022-09-16 15:49. Ändrad: 2024-03-26 12:33.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim