Skolföreställningar

Kultur & Fritid/Kulturskolan samordnar och arrangerar musik, teater och dans för barn och unga under skoltid.

Målet är att alla barn från 3 års ålder upp till gymnasiet ska få ta del av minst två kulturupplevelser på skoltid under varje läsår. Kultur i skolan är en viktig del av läroplanen och har sin grund i Barnkonventionen om barnets rättigheter.

Kultur & Fritid/Kulturskolan köper in föreställningar och konserter till alla förskolor, grundskolor och gymnasiet i Jokkmokks kommun, både kommunala skolan, friskolan och den statliga sameskolan. Samordningen hjälper oss att nyttja resurserna mer effektivt, så att varje föreställning fylls med så många elever som möjligt.

Till vår hjälp har vi kulturombud på varje skola och elever som följer med på t.ex. Norrbottensmusikens årliga programpresentation.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på Kultur & Fritid!

Anna-Karin Aira
Kultursekreterare och inköpsansvarig
0971-172 04, 070-353 47 75
anna-karin.aira@jokkmokk.se
Ronny Danielsson
Lokal- och teknikansvarig
0971-172 72, 072-547 65 17
ronny.danielsson@jokkmokk.se
Skylt Var rädda om varandra
Covid-19- information

På grund av Covid-19, kan det så klart finnas frågor kring höstens skolföreställningar. Alla planerade föreställningar har max 50 i publiken, och följer Folkhälsorådets rekommendationer. Vi har varit i kontakt med både skolkontoret, Norrbottensmusiken och Dans i Nord för att säkerställa att vi planerar dessa arrangemang så säkert och tryggt som möjligt. Via Dans i Nord har vi även fått ok från länets smittskyddsläkare. Läs gärna den information som går ut till alla skolor, skolornas kulturombud och till föräldrar genom t.ex. SchoolSoft.


Länk till lista på det som är genomfört hösten 2020 - med reservation för ändringar p.g.a. corona-pandemin

Genomförda skolföreställningar läsåret 2018-19
Genomförda skolföreställningar läsåret 2019-20

Publicerad: 2018-02-15 11:19. Ändrad: 2020-11-13 09:36.

Bilderoch info om skolföreställ-ningarna hösten 2020! (I kronologisk ordning.)

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim