Skolföreställningar

Kultur & Fritid/Kulturskolan samordnar och arrangerar musik, teater och dans för barn och unga under skoltid.

Målet är att alla barn från 3 års ålder upp till gymnasiet ska få ta del av minst två kulturupplevelser på skoltid under varje läsår. Kultur i skolan är en viktig del av läroplanen och har sin grund i Barnkonventionen om barnets rättigheter.

Kultur & Fritid/Kulturskolan köper in föreställningar och konserter till alla förskolor, grundskolor och gymnasiet i Jokkmokks kommun, både kommunala skolan, friskolan och den statliga sameskolan. Samordningen hjälper oss att nyttja resurserna mer effektivt, så att varje föreställning fylls med så många elever som möjligt.

Till vår hjälp har vi kulturombud på varje skola och elever som följer med på t.ex. Norrbottensmusikens årliga programpresentation.

INFO FÖR VÅREN OCH HÖSTEN 2021

Här är en preliminär lista på inplanerade skolföreställningar under året 2021 - obs med reservation för ändringar pga. coronapandemin. Vi hoppas att vaccinationerna ska hjälpa till så att Folkhälsomyndigheterna kan släppa nuvarande restriktioner lite senare i vår.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på Kultur & Fritid!

Anna-Karin Aira
Kultursekreterare och inköpsansvarig
0971-172 04, 070-353 47 75
anna-karin.aira@jokkmokk.se
Ronny Danielsson
Lokal- och teknikansvarig
0971-172 72, 072-547 65 17
ronny.danielsson@jokkmokk.se
Skylt Var rädda om varandra
Covid-19- information

På grund av Covid-19, kan det så klart finnas frågor kring våra skolföreställningar. Vi har under jan-mars ett uppehåll i väntan på att FHM ska ge klartecken till tillställningar för fler än 8 personer. I höstas hade våra skolföre-ställningar max 50 i publiken, och vi följde Folkhälsorådets rekommendationer. Läs gärna den information som gått ut till alla skolor, skolornas kulturombud och till föräldrar genom t.ex. SchoolSoft.


Genomförda skolföreställningar hösten 2020

Genomförda skolföreställningar läsåret 2019-20

Publicerad: 2018-02-15 11:19. Ändrad: 2021-05-05 11:40.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim