Slöjd/hantverk/design

Observera att denna workshop är för mellanstadiet och äldre.

Gerillaslöjd

Målgrupp passar bäst till åk 4-5 och äldre

Gästpedagog: Kristien Kappers, slöjdlärare, Jokkmokk

Kort om workshoppen: Vi skapar gerillaslöjd, ett slags gatukonst, av material från bland annat återvinningscentralen. Konstverket ska ha ett budskap och placeras på en plats i samhället där det blir sett utan att för den skull förstöra något på platsen där det står. Temat väljs av lärare och elever gemensamt.

Max elevantal per workshop: Genomförs klassvis, med klassen uppdelad i grupper om 5-6 barn som tillsammans får göra ett gruppkonstverk.

Tidslängd: Totalt ca 15 tim per elev, uppdelat på planering-diskutera-skissa (på skolan) 3 tim, grupparbete, samla material och tillverkning 2 x 2,5 tim på återvinningen, installera på plats 2,5 tim, göra beskrivning av konstverket och planering av invigning/vernissage 2,5 tim.

Lokaler: Stora hallen i återvinningscentralen samt egna klassrummet, ev. grupprum.

Tidpunkt på läsåret: Passar bäst att genomföra september 2021, eller under maj-juni 2022.

Samarbete mellan skolämnen: Svenska, bild och form, SO/samhällskunskap

Mer information: Gerillaslöjd är ett sätt att förändra världen med händerna. Det är en global rörelse av ’craftivister’, ’garngraffititaggare’ och ’radikalbrodöser’ som alla använder sina händer för att kanalisera sina åsikter. Det handlar om slöjd som sätts upp i det offentliga rummet, som blir till utropstecken på stan, som lämnar spår av tankar från dess avsändare – med en önskan om kommunikation.


Publicerad: 2021-01-25 15:21. Ändrad: 2021-01-25 15:21.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim