Musik

Här nedan presenteras två workshops med inom musik. OBS att det är olika målgrupp/ålder till Myrornas väg, som är för åk 3-6, och afrikanska trummor och dans som fungerar för alla årskurser, åk F-9.

Myrornas väg – en totalt vokal musikal

Målgrupp åk 3-6

Gästpedagoger: Bo Selinder och Lotta Karlsson leder workshopparna. Musikalen framförs av hela vokalensemblen Bo Selinder & ACCJA från Luleå.

Kort om musikalen med workshop och elevkonsert: ’Myrornas väg’ är en musikal med vokalensemblen ACCJA som med humor, värme och bara sina sju röster som instrument berättar en saga om olika slags utanförskap och gemenskap – och om hur svårt det kan vara att våga lita till att det finns någonting bortom det man bara gör. Någonting bortom ensamheten.

Efter föreställningen delas klassen upp i två halvor, och det är dags för workshop med Bo Selinder och Lotta Karlsson från ensemblen. Tillsammans sjunger de på temat Svängig körsång & finurliga ljud. Barnen får utforska sina röster och hur man kan skapa musik som känns med många olika röster tillsammans.

Som final deltar eleverna själva i en kombinerad workshop och konsert. Där sjunger barnen svängig, finurlig och innehållsrik musik sida vid sida med Bo Selinder & ACCJA. Gärna med anhöriga i publiken!

Max elevantal:  Föreställning ca 80-90 barn (ca 4 klasser), workshop: max 10-13 barn per grupp

Tidslängd: Föreställning ca 45 min, workshop 60 min x max 8 grupper, elevkonsert med avslutningsworkshop 90 min inkl. paus.

Lokaler: Föreställning på teaterlokal scenyta minst 5 x 4 meter. Ensemblen tar med ljud och ljus. Workshops i klassrum/musiksal med stolar till alla barn (inga andra möbler i salen annat än längs väggarna). Avslutande elevkonsert i aula eller annan lämplig lokal för fyra klasser och de sju personerna i ensemblen.

Tidpunkt på läsåret: Höstterminen 2021

Samarbete mellan skolämnen: Musik

Mer information: Se länk till informationsblad från Bo Selinder & ACCJA.

 

 

Kultur för mångfald – afrikanska trummor och dans

Konstområde: Dans och Musik

Målgrupp åk F-9

Gästpedagog: Abdoulaye Camara, Luleå, samt några fler västafrikanska musiker

Kort om workshoppen: Vi ger en upplevelse av afrikansk dans, musik och kultur som verktyg för att främja kommunikation, förståelse och acceptans mellan människor från olika kulturer. En koreograf leder eleverna som får prova på dans till musiker som spelar rytmer på afrikanska instrument. Eleverna får välja om de vill spela rytmen eller dansa rytmen och delas upp i grupper. Dessa får sedan under ledning av pedagoger för respektive grupp skapa koreografi och rytm i samspel. Sedan samlas de båda grupperna och framför tillsammans det som de övat på och det blir en gemensamt skapad upplevelse.

Max elevantal per workshop: en klass, 20-25 pers

Tidslängd: ca 1 tim eller (för äldre elever) 1,5 tim

Lokal: Gymnastiksal eller stort klassrum (där vi kan skjuta undan möblerna)

Tidpunkt på läsåret: Höstterminen 2021

Samarbete mellan skolämnen: Idrott/dans, SO/geografi, värdegrundsarbete

Mer information: Följ länk till informationsblad från Allatantou Dance Company.


Publicerad: 2021-01-25 14:06. Ändrad: 2021-01-25 15:06.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim