Litteratur, berättande, skrivande

Här nedan presenteras fyra workshops/författarbesök med temat litteratur, berättande eller skrivande. OBS att det är olika målgrupp/ålder till Detektivskolan, som är för åk F-5, övriga är till åk F-9.

Detektivskola

 

Konstområde: Litteratur/drama

Målgrupp åk F-5

Gästpedagoger: Ylva Schönfeldt, Teater Mila, Luleå

Kort om workshoppen: Workshopen passar utmärkt att kombinera med läsning av barndeckare, i samarbete med biblioteken. Tillsammans med eleverna ta vi reda på vad en deckargåta brukar eller kan innehålla för olika delar, och inspirerar till eget läsande.

Deltagarna deltar först i olika dramaövningar med syfte att träna på sådant som en detektiv kan behöva kunna. Vi övar på att smälta in i olika miljöer, lösa problem, samarbeta och på att se om något saknas. När alla övat på dessa färdigheter skapar gruppen en gemensam deckargåta där vi genom improvisation i en gemensamt bestämd miljö hjälps åt att avslöja tjuven.

Max elevantal:  Max 20 elever/pass

Tidslängd: Workshop 1 tim, samt ev. besök på biblioteket

Lokaler: Klassrum, samlingssal där det finns plats att röra sig

Tidpunkt på läsåret: hela läsåret 2021/22

Samarbete mellan skolämnen: Svenska

Mer information: Se länk till Teater Milas hemsida

 

 

Berättarrummet del 1 och 2

 

Konstområde: Muntligt berättande/drama

Målgrupp åk F-9

Gästpedagoger: Teater Mila, Luleå

Kort om workshoppen: Eleverna får komma till vårt berättarrum i 1,5 timme. Om skolan vill är detta ett utmärkt sätt att jobba med integration och mångfald. Låt elever från olika bakgrund träffa varandra. Under workshopen bjuds det först på en interaktiv berättelse, sedan får alla vara med om några enkla berättarövningar där en berättelses byggstenar tränas. Efter det arbetar vi med det individuella berättandet där alla får leta upp och använda de historiekomponenter som de är mest sugna på att återge.

Det finns även en fördjupande workshop för de klasser som önskar.

Max elevantal:  Max 16 personer/pass och kan med fördel vara blandad – de behöver inte känna varandra.

Tidslängd: 1,5 tim

Lokaler: Klassrum, samlingssal

Tidpunkt på läsåret: hela läsåret 2021/22

Samarbete mellan skolämnen: Svenska

Extra – fortbildning: Möjlighet finns till 2 tim fortbildning för personal i samband med vårt berättarrum. Personalen är de som ska bära berättandet som metod vidare efter projektet är slut och är därmed viktiga nyckelpersoner för oss.

Mer information: Se länk till Teater Milas hemsida

 

 

Författarbesök – Therese Henriksson

 

Konstområde: Litteratur/skrivande

Målgrupp åk F-9

Gästpedagog: Therese Henriksson, författare, Mockträsk, Boden

Kort om workshoppen: Therese Henriksson berättar om sitt arbete som barn- och ungdomsförfattare och om sin väg till skrivandet. Om inspiration, dramaturgi, idéer och karaktärer. Högläsning ur någon av hennes böcker, samtal och frågestund. Även bild kan ingå. Bokpratet anpassas efter målgruppens ålder.

Tidslängd: Bokprat 1 tim. Kombinera med ev. besök på biblioteket

Lokaler: Klassrum

Tidpunkt på läsåret: hela läsåret 2021/22

Samarbete mellan skolämnen: Svenska

Mer information: Se länk till Therese Henrikssons blogg, där hennes böcker också finns presenterade

 

 

Författarbesök – Lina Stoltz

 

Konstområde: Litteratur/skrivande

Målgrupp åk F-9

Gästpedagog: Lina Stoltz, författare, Luleå

Kort om workshoppen: Lina Stoltz berättar om sitt författarskap och om några av sina böcker, som finns för åldrarna 5-19 år. Exempel på ämnen för samtalet: Om vägen till att bli författare; Om kreativitet, vägval, motgångar och medvind; Om att skriva om utmanande ämnen för barn och ungdomar; Om att vara familjehem, och om att skriva om det för barn. Hon anpassar samtalet efter barnens ålder.

Tidslängd: 1-1,5 tim, kan även ge skrivarworkshop 1 tim. Kombinera med ev. besök på biblioteket.

Lokaler: Klassrum

Tidpunkt på läsåret: hela läsåret 2021/22

Samarbete mellan skolämnen: Svenska

Mer information: Se länk till Lina Stoltz’ hemsida, där hennes böcker också finns presenterade


Publicerad: 2021-01-25 13:55. Ändrad: 2021-01-25 13:55.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim