Film/foto/media

Den här workshopen görs av L Alexandra Purkis, som sedan hösten 2020 är bild- och mediapedagog på kulturskolan i Jokkmokk. Henne går det att kontakta direkt om ni har några frågor eller önskemål! Passar från mellanstadiet och äldre.

Vi gör en musikvideo

 

Konstområden: Film och Musik

Målgrupp åk 4-9

Gästpedagog: L Alexandra Purkis, bild- och mediepedagog på kulturskolan.

Kort om workshoppen: Dag 1: Grupperna får välja en låt. Sedan får de från en låda dra lappar som anger dels en känsla, dels en filmgenre. Tillsammans med låten ska detta sedan vara stommen för hur deras musikvideo ska se ut. Vi påbörjar ett bildmanus och gör en textanalys. Vi gör roller och bestämmer en eller flera platser att filma på. Vi går igenom ljus, ljud och rekvisita.

Dag 2: Vi går igenom filmteknik, redigering och börjar träna ”lipsynk”. Sedan spelar vi in alla filmerna och påbörjar redigering.

Dag 3: Fortsatt redigering, tips och trix.

Dag 4: Premiär. Gemensam dag för alla grupper som nu får visa sina musikvideos för varandra. Gärna på Folkets Hus.

Elevantal: Varje helklass (ca 25 elever) delas i två halvor. 4 träffar x 2 tim per halvklass, summa ca 7 gånger för en helklass.

Tidslängd: Varje lektion ca 2 tim x 7 gånger

Lokal: Klassrum eller kulturskolans lokaler i Folkets Hus

Tidpunkt på läsåret: Hela läsåret 2021-2022

Samarbete mellan skolämnen: svenska, engelska, musik, bild/film

Mer information: Kontakta L direkt på tel 073-0574099,
l-alexandra.purkis@jokkmokk.se.


Publicerad: 2021-01-25 15:03. Ändrad: 2021-01-25 15:03.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim