GDPR - så behandlar vi personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny dataskyddsförordning som har börjat att gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Lagen innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks genom att vi som hanterar dina personuppgifter får ökade skyldigheter i hanteringen av personuppgifter. Det betyder att vi måste:

  • Ha ett tydligt syfte till hanteringen av dina personuppgifter.
  • Ha en laglig grund som styrker användningen av dina personuppgifter.
  • Skydda dina personuppgifter så att de inte sprids vidare.

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter använder kulturskolan?

En personuppgift är en information som kan knytas direkt till dig som person. Det kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, en bild på dig eller din adress.

Jokkmokks kulturskola lagrar bland annat följande personuppgifter:

  • För- och efternamn.
  • Personnummer.
  • Adress.
  • Telefonnummer.
  • E-post.
  • Ämnesval.

Jokkmokks kulturskola lagrar endast uppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera bokningar av kursplatser och sköta nödvändig administration kring verksamheten.

Hur hanterar kulturskolan foto, film och ljudupptagning?

I vår undervisning kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud i undervisningssyfte. För detta ber vi om ett medgivande separat och material raderas efter att kursen avslutats. Vi informerar alltid i förväg att vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud och om vi ska publicera något material kommer vi be om ditt godkännande först.

Allmän handling

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR men det är viktigt att du vet att alla handlingar som inkommer till oss blir allmän handling eftersom vi är en kommunal verksamhet och till stor del kommer de att arkiveras i enlighet med arkivlagen.


Publicerad: 2018-05-29 12:27. Ändrad: 2018-05-29 12:31.

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur kulturskolan behandlar personuppgifter eller vill komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du göra det via e-post: kulturskolan@jokkmokk.se

Vill du återkalla ett samtycke kan du kontakta Kulturskolans kontor, tel. 0971-172 04, e-post: kulturskolan@jokkmokk.se.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim