Tsakimturen

Jokkmokk Getbergsområdet

Blåmarkerad stig ca 2,8 km lång som går i skiftande natur. Storskog, linjegator, myrland, rågångar och en sjöstrand passeras. En bit av typisk norrländsk landskapabild. En rastplats finns vid Tsakimsjöns östra strand. Från sjön upp mot "länken" kommer en stighöjning.

Ledkarta över getbergsområdet

hitta dit via friluftskartan


Publicerad: 2020-09-30 08:45. Ändrad: 2020-11-26 16:19.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim