Tillgängligt friluftsliv

Ett av dem 10 nationella friluftsmål i Sverige är tillgänglig natur för alla.

Ett av dem 10 nationella friluftsmål i Sverige är tillgänglig natur för alla. Det innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

På den här sidan hittar du ett antal friluftsområden i Jokkmokks kommun som är anpassade för personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Talvatis. Rund sjön Talvatis går en led på 2,3 km som är tillgängligt till dem som går med rullstol eller rullator. Man hittar en karta här: https://www.jokkmokk.se/globalassets/uppleva--gora/filer/leder-och-spar/vandringsleder-karta-talvatis-2009_011_20090826_utkast1_small1.jpg

Porsisjöarna. Vid Kojsjön finns en brygga som är tillgängliggjord för dem som kommer med rullstol. Dörret i båda kojan och dasset är lite bredare och ramp finns till dem. Det finns även eldplats. Fiskekort går att köpa på Johnny Skoter i Vuollerim, och kojan går att hyra genom Porsi Byalag: http://www.porsisjoarna.se/sjoarna/kojsjon/ 

Serri Naturreservat. Här har Länsstyrelse Norrbotten tillgängliggjord en 1 km lång vandringsstig ner till Slakkasjön, där det finns vindskydd, eldplats, dass och en stor brygga. Leden är mestadels spångad och en del är grusad. Spången är cirka en meter bred och har handledare och avåkningsskydd. Även vid parkeringsplatsen finns ett dass. https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/naturreservat/jokkmokk/serri.html

Fiskekort till Slakkasjön går att köpa genom Jokkmokks Jakt och Fiske: http://www.jaktfiskejokkmokk.se/fiskekort/

Muddus entrén till National Park / Laponia

I Skájdde finns den nyinvigda besöksentrén för Muddus/Muttos nationalpark, en del av Laponia Världsarv.nationalpark.  Det är en tillgänglighetsanpassad besöksentré. Här finns informationsplatser, trädäck, eldplatser och spänger/ramper samt toalett vid bilparkeringen. Härifrån utgår en spångad led i en slinga genom parkens södra delar. https://www.sverigesnationalparker.se/park/muddus--muttos-nationalpark/besoksinformation/hitta-hit//


Publicerad: 2020-06-26 13:40. Ändrad: 2020-07-03 10:16.

Föreläsning tillgänglighet

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim