Stenåldersgraven

Grav från äldre stenåldern, en av få i Nordeuropa efter Muddusvägen

Ser du stensamlingen framför dig, den är 6,5 meter lång, 4 meter bred och 3 decimeter hög. Det är en grav från äldre stenåldern! I Norrbotten känner man bara till ett tiotal platser där sådana gravar finns. De är inte bara ovanliga de är unika för hela Nordeuropa.

Vid älvens mynning. Graven här har inte undersökts men arkeologer har tagit prover i den. de fick då upp sand blandat med rödockra. Rödockra är bränd järnhaltig jord och det är kännetecken för dessa gravar. Det vet man tack vare att två har undersökts: En grav vid Jokkfall norr om Överkalix, och en vid Manjärv väster om Älvsbyn. Dateringar visar att gravarna är 7000 år gamla. Men de har fler saker gemensamt - de ligger vid åmynningar en bit från havet. För 7000 år sedan låg kusten en kilometer härifrån och där hade Stora Luleälen sitt utflöde.

Hitta hit: kör 26,6 km från Jokkmokk förbi Ligga bron och sväng vänster och följ vägen 4,7 km tills du ser en skylt med stenålders grav sväng höger och kör ca 300 meter så kommer du till en öppen plats där du kan parkera och få information om platsen och starten på stigen till graven ca 400 meters promenad.

plats på kartan


Publicerad: 2020-06-03 08:23. Ändrad: 2023-03-22 12:30.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim