Görjeån

Naturreservat, utsikt, utflyktsmål

Det sägs att alla vattendrag så småningom leder till havet. Det underliga med naturreservatet Görjeån är att det faktiskt börjar vid havets rand, eller kanske snarare där kustlinjen en gång låg, när havet stod som högst efter den senaste istiden.

Hitta hit: Kör väg 97 till Vuollerims norra infart. Sväng höger i korsningen mot Pouttaure, kör 12,8 km, passera Koikul och sväng sedan vänster vid nästa fyrvägskorsning. Kör 2,2 km till skylten småträsk och sväng höger där. Kör ca 1,9 km sväng höger, efter 200 meter sväng vänster, kör sedan 1 km, håll vänster vid vägdelning och kör 400 meter håll höger vid vägdelning, kör 1,1 km sväng höger, kör 400 meter. Parkera bil, följ vägen ca 50 meter, sväng vänster och följ röd/vita snitslar ca 160 meter. Härifrån ser ni kvarndammen och ni kan följa åsen, då kommer ni till en större transportstig som går ner till gamla dammen. Att tänka på, har ni en låg bil – lämna bilen tidigare och gå sista biten. Bonus: Följer ni ån uppåt så kommer ni till meanderbågarna.

Det går även att stanna med bil ca 2,5 km från Småträsk-skylten. På höger sida finns en blå snitslad stig (men stigen är inte alltid så tydlig).

Plats på kartan  

mer information om naturreservatet

Görjeån

 


Publicerad: 2020-06-03 08:15. Ändrad: 2023-03-22 12:28.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim