Auvakkojauredammen

En historisk damm som byggdes mellan 1929 - 1932

Det ödesdigra dammprojektet pågick mellan 1929 och 1932. Tanken var att använda sjön Auvakkojaur som vattenreservoar och förbättra flottningen i Råneälven. Sjön dämdes med en damm och dammlucka i västra änden och en dammlucka i östra änden. En kanal grävdes i östra änden, som skulle förbinda sjön med först Smailiebäcken och sedan Aimobäcken som i sin tur rinner ut i Råneälven.

– Projektet genomfördes av dåvarande Arbetsmarknadskommissionen. Kanalen grävdes för hand, spadtag för spadtag, säger Henry Jakobsson som är född 1939 och uppvuxen i Högträsk, nära Messaure. Den stora premiärdagen inföll den 31 maj 1932. Folk hade samlats för att bevittna när dammluckan i östra änden skulle öppnas. Men det blev fiasko.

– Det kom bara lite vatten. Kanalen var fel avvägd. Den var för grunt grävd, säger Henry Jakobsson. Dammluckan stängdes för att kanalen skulle förbättras. Vid 19-tiden på kvällen brast i stället dammen i västra änden.

– Den var dåligt byggd. Gjord med spador, spett, skottkärror. Tätad vintertid med jord, sten och torv. Det var vårflod och den höll inte för vattenmassornas tryck.

I sista stund lyckades folk vid sjön rädda sig upp i högre terräng. Enorma vattenmängder skar upp den gamla bäckfåran. En kanjon med 50 meters djup och 300 meters bredd öppnade sig. Med ett öronbedövande dån störtade vattnet mot den lägre liggande Högträsk by. Vattnet slet med sig allt i dess väg; skog, grus, stora stenar och tog dessutom med sig vattnet från fem mindre sjöar på vägen. Via bud fick Högträskborna reda på att vattnet forsade mot byn och sjön Allakjaur, som också kallas Högträsksjön. Sjön var fortfarande isbelagd och vattnet steg snabbt. Närliggande hölador, hässjor och broar spolades bort. Bostadshus och ladugårdar var i stor fara. Men räddningen kom när vattnet skar upp den lilla naturliga bäcken mellan Allakjaur och Seitaure, och bildade en hundra meter bred och tio meter djup fåra som såg till att vattenmassorna fortsatte ned till Seitaure. Där bildades en arkipelag av öar bestående av skog, jord och bråte. Vattnet forsade vidare ned till Kaltisjaur och via Kaltisbäcken till Luleälven, där massorna en tid dämde upp hela älven.

Den totala sträckan från Auvakkojaur till Luleälven är cirka 12 kilometer.

Det här är taget från en intervju av NSDs Jonny Wikström med Henry Jakobsson.

Hitta hit: kör över Messaure-dammen och ta till vänster mot Nattavaara, sen kör ni vidare till en fyrvägskorsning. Sväng till Högträsk kör 9,3 km tills ni kommer till Allakvare skylten. Sväng vänster kör ca 3 km. Håll vänster vid vägdelning efter ca 1 km, sen kommer ni till skylten Dammlucka. Parkera och följ en Röd/vit snitslad stig 400 meter tills ni ser informationstavlan.

plats på kartan


Publicerad: 2020-06-03 08:10. Ändrad: 2023-07-06 12:58.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim