Skoterförbud 2017 inom Sirges sameby

Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Sirges sameby, Jokkmokks kommun, våren 2017

Kommunstyrelsen har beslutat om att förbud att färdas med snöskoter skall gälla inom nedanstående områden inom Jokkmokks kommun.

Skoterförbudet har tillkommit med anledning av att renarna flyttar västerut från skogsområdena till fjällen för att kalva. Den som skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig inom förbudsområdet kan dömas till böter.

Inom förbudsområdet undantas yrkestrafik.

Förbudsområden

Från och med 2017-04-24 till och med barmarkssäsong gäller förbudet inom nedanstående områden enligt bifogad karta:

- Ultevis, ovan björkskogsgräns runt hela Ultevis, till väster om STF Sitojaure, vidare efter Sitojaures norra strand till parkgränsen. Vidare längs parkgränsen norrut. Område 1,2 och 3 i bifogad karta.

- Aktse-Njunjes, område 4 i bifogad karta.

Från och med 2017-04-18 till och med barmarkssäsong gäller förbudet inom nedanstående område enligt bifogad karta.

- Vaisaluokta, från Vaisavistet ovan björkskogsgräns till Kutjaure därefter längs parkgränsen till riksgränsen samt från Vaisaluokta i norr efter Suorvamagasinet till riksgränsen. Område 5 enligt bifogad karta.

Undantag

Följande skoterleder och områden undantas från förbud:

- Kungsleden. Markerad led från Aktse via Sitojaure till Saltoluokta, enligt bifogad karta.

- Markerade färdstråk från Björkuddens anläggning till Arasjaure samt Njalasjaure. Skotertrafik är tillåten på sjöarna Arasjaure samt Njalasjaure, enligt bifogad karta.

- Under tiden 2017-04-18 till 2017-05-02 är skotertrafik tillåten på ett färdspråk från Änonjálmme till Kutjaure, vidare till Sieperjåkk och Kalpejaure. Skotertrafik är tillåten på sjöarna Stipokjaure och Kalpejaure mellan 2017-04-18 och 2017-05-02, område 6 på bifogad karta.

Karta – Skoterförbud Ultevis

Karta – Skoterförbud Vaisaluokta

Läs beslutet i sin helhet (pdf)


Publicerad: 2017-04-05 08:12. Ändrad: 2017-04-05 08:13.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim