Skoterförbud 2017 inom Jåhkågaska tjiellde sameby

Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Jåhkågaska tjiellde, Jokkmokks kommun, våren 2017

Kommunstyrelsen har beslutat om att förbud att färdas med snöskoter skall gälla inom nedanstående områden inom Jokkmokks kommun.

Skoterförbudet har tillkommit med anledning av att renarna flyttar västerut från skogsområdena till fjällen för att kalva. Den som skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig inom förbudsområdet kan dömas till böter.

Inom förbudsområdet undantas yrkestrafik.

Förbudsområden

Från och med och med 2017-05-02 till och med barmark gäller förbudet inom nedanstående område enligt bifogad karta.

Karta - skoterförbud Kabla

Läs beslutet i sin helhet (pdf)


Publicerad: 2017-04-24 14:06. Ändrad: 2017-04-24 14:09.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim