Molybdenglans

Molybdenglans är ett mjukt sulfidmineral.

Det kristalliserar i fjäll eller bladpackar och har

en karakteristisk blåaktig silverglans.

Vanligt förekommande i graniter och pegmatiter.

Används i smörjmedel samt som legeringsmetall inom stålindustrin.

 

MOLYBDENITE

Molybdenite is a soft sulphide mineral with a

caracteristic bluish silver lustre.

Occures frequently in granites and pegmatites.

Molybdenite is used in lubricants and in the steel industry as alloy.


Publicerad: 2021-03-15 13:59. Ändrad: 2021-09-30 13:55.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim