Gabbro

Gabbro är en magmatisk bergart som har

kristalliserat djupt nere i jordskorpan.

Huvudmineral är plagioklas och pyroxen.

Andra mineral kan ingå i liten mängd, i

denna finns bl a hornblände.

Gabbro innehåller ingen eller mycket lite kvarts.

 

GABBRO

Gabbro is a magmatic rock.

Main minerals are plagioclase and pyroxene.

Other minerals can occur in small amount, this gabbro contains hornblende.


Publicerad: 2021-03-15 14:01. Ändrad: 2021-03-17 09:48.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim