Epidot

Epidot är ett grönt silikatmineral som bildarstavar eller korniga massor.Epidot bildas vid låg temperatur vid omvandlingav kalciumrika mineral och bergarter.Förekommer allmänt i vårt urberg.

EPIDOTEEpidote is a green silicate mineral that forms green masses.It is formed through transformation of minerals containing calcium.Common in the Archaean rocks


Publicerad: 2021-03-15 13:54. Ändrad: 2021-03-17 09:58.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim