Snesuddens fiske

En fiskepärla i Norrbotten!

Fiskevårdsområdet bildades i slutet av 70-talet med två utplanteringar varje år sedan starten. Fiskevårdsområdet består av två sjöar och 4 tjärnar som planteras med ädelfisk samt två harrbäckar som är självproducerande. Chans till stor öring och röding finns i Stora Utterträsk och Långträsk som har varit med i NSD och Kurirens fiskeresultat under åren. 

Vid Stora Utterträsk finns en äldre stuga i bra skick och vid Långträsk finns en nyuppförd stuga. Båda är öppna för att kostnadsfritt kunna nyttjas av fiskare. 

Området är en tillgång för skoterentusiaster, snötillgången är med ca 280meter över havet mycket god. Kryssmarkerade leder finns till Harads,Vuollerim och Kåbdalis. 

Utanför planterade vatten finns Holmträsket med sitt naturliga bestånd av abborre, gädda, mört, lake, sik och harr.

Snesuddens fiske hemsida

Fiskevatten


Publicerad: 2021-03-31 13:35. Ändrad: 2021-03-31 15:58.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim