Starta och etablera företag

Funderar du på att starta eller etablera en verksamhet i Jokkmokk? I Jokkmokk finns goda förutsättningar för att driva företag. Vi har ett gott samarbetsklimat och ett näringsliv som ständigt utvecklas. 

Näringslivsbolaget Strukturum har fyra delägare; Jokkmokks kommun, Vattenfall, Företagarna i Jokkmokk och Sparbanken Nords näringslivsstiftelse. 

När du vill etablera en verksamhet i Jokkmokk finns det hjälp att få både från Strukturum, Jokkmokks kommun och från andra aktörer. För att underlätta ert kommande arbete så finns här en del information samlat.

Starta företag

Det kan ibland vara behövligt med hjälp och rådgivning vid en företagsstart. Du kanske känner dig tveksam inför allt kringarbete och alla frågetecken som måste rätas ut innan du kan komma igång? Strukturum ansvarar för kommunens nystartsverksamhet. Råd och dåd kring affärsplan, finansiering, registrering och mycket annat kan du få av oss.

Arbetskraft och rekrytering

Rätt arbetskraft är en viktig förutsättning för företagande. Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Lapplands Lärcentra tar emot utbildningsönskemål för dig som arbetsgivare.

Kommunikationer

Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur är en viktig förutsättning för att tillgodose medborgarnas och näringslivets behov av transporter.
Kommunikationsmöjligheterna i Jokkmokks kommun är goda tack vare ett bra transportnät via läns- och riksvägar, järnvägar samt närhet till ett flertal flygplatser.

Tillstånd, taxor och avgifter

En del etableringar kräver någon form av tillstånd såsom exempelvis bygglov och bygganmälan, alkohol- och serveringstillstånd, torghandel, lotteritillstånd, parkeringstillstånd och transporttillstånd. Läs mer på Jokkmokks kommuns websida.


Publicerad: 2014-02-23 20:33. Ändrad: 2021-11-01 13:24.