Finansiering

Oavsett om du är ny som företagare eller ska utveckla befintlig verksamhet så behövs ibland externt kapital. 

Strukturum hjälper till vid finansieringsärenden t ex ta fram underlag (kalkyl, budget), kontakt med finansiärer mm. 

Jokkmokks eget Riskkapitalbolag

Jokkmokks Allmänning AB

är ett dotterbolag till Allmänningen som verkar för att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag i Jokkmokk. Syftet är att stimulera nyföretagande, främja tillväxten och näringslivsutvecklingen på orten. Jokkmokks Allmänning AB investerar i objekt som uppfyller dessa premisser. För närvarande har Jokkmokks Allmänning AB ett aktivt samarbete med K&M In Bagerioch Lanthandel samt Kåbdalis Skidliftar. Kontakta Jokkmokks Allmänning AB här >

Banker - i Jokkmokk har vi två bankkontor, Handelsbanken och Sparbanken Nord.

Handelsbanken Jokkmokk

Handelsbankens hemsida

Sparbanken Nord Jokkmokk

Sparbanken Nords hemsida

FramtidsBanken Jokkmokk

Framtidsbanken Jokkmokk bildades år 2000 när Pitedalens Sparbank fusionerade med Nova Sparbank i Jokkmokk. Två stiftelser ingår i Framtidsbanken Jokkmokk; Kultur och Näringsliv. I de två unika stiftelserna lades delar av det kapital som genererats i Jokkmokk under mer än 100 års bankverksamhet.

Syftet med FramtidsBanken är att ge stimulans för att skapa fler arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar eller företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för näringslivs- eller samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun.
Läs mer om Framtidsbanken

Företagsstöd genom Länsstyrelsen

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Länsstyrelsen kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.
Läs mer om Länsstyrelsens stöd

Företagsstöd genom Sametinget

Sametinget lämnar stöd till verksamheter inom samiskt näringsliv. Samiskt näringsliv har av tradition främst handlat om rennäring, jakt, fiske samt duodji (slöjd och konsthantverk). Nya näringar är till exempel samisk matproduktion, samisk turism, tolktjänster, musik- och mediaproduktion. Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa programmen inom de fyra olika strukturfonderna för nästa programperiod 2014-2020. 
Läs mer om Sametingets företagsstöd

 


Publicerad: 2014-10-15 22:42. Ändrad: 2014-10-15 22:43.