Finansiering för utveckling

Oavsett om du är ny som företagare eller ska utveckla befintlig verksamhet så behövs ibland externt kapital. 

Strukturum hjälper till vid finansieringsärenden med att, exempelvis, ta fram underlag (kalkyl, budget) och skapa kontakt med finansiärer och liknande. Inte minst med kommunens lokala kapitalaktörer.

Jokkmokks eget Riskkapitalbolag:

Jokkmokks Allmänning AB ...

... är ett dotterbolag till Allmänningen som verkar för att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i Jokkmokk. Syftet är att stimulera nyföretagande, främja tillväxten och näringslivsutvecklingen på orten. Jokkmokks Allmänning AB investerar i objekt som uppfyller dessa premisser. För närvarande har Jokkmokks Allmänning AB, exempelvis, ett aktivt samarbete med K&M In Bageri och Lanthandel samt Kåbdalis Skidliftar.
Kontakta Jokkmokks Allmänning AB här

Banker:

Handelsbanken Jokkmokk

Handelsbankens hemsida

Sparbanken Nord Jokkmokk

Sparbanken Nords hemsida

FramtidsBanken Jokkmokk

Två stiftelser ingår i Framtidsbanken Jokkmokk - Kultur och Näringsliv. Syftet med FramtidsBanken är att stimulera skapandet av fler arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar eller företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för näringslivs- eller samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun.
Läs mer om Framtidsbanken

Företagsstöd via Länsstyrelsen

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Länsstyrelsen kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.
Läs mer om Länsstyrelsens stöd

Företagsstöd via Sametinget

Sametinget lämnar stöd till verksamheter inom samiskt näringsliv. Samiskt näringsliv har av tradition främst handlat om rennäring, jakt, fiske samt duodji (slöjd och konsthantverk). Nya näringar är, exempelvis, samisk matproduktion, samisk turism, tolktjänster, musik- och mediaproduktion. 
Läs mer om Sametingets företagsstöd


Publicerad: 2014-10-15 22:42. Ändrad: 2019-08-14 11:04.