Utsatt för våld

Du som:

 • känner dig rädd och hotad
 • upplever att du anpassar ditt beteende efter din partner/en anhörig
 • känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • har blivit slagen
 • har tvingats till sexuella handlingar mot din vilja

… det är inte ditt fel att du blir utsatt, du är inte ensam i din situation, du kan få hjälp!

Det finns hjälp och stöd att få för att förändra din situation. Socialtjänsten i Jokkmokk erbjuder dig:

 • rådgivande samtal
 • stödsamtal
 • stöd i din föräldraroll
 • stöd till dina barn
 • ekonomisk hjälp
 • hjälp med boende
 • hjälp med myndighetskontakter
Tolk: Om du inte talar svenska, har talsvårigheter eller en allvarlig hörselnedsättning har du rätt till gratis tolk under utredningen hos polisen och under rättegången. Detsamma gäller vid kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten.

Som anhörig eller bekant kan du även få råd om hur du kan stötta den som är utsatt.

Vi hjälper och stödjer även barn som berörs i situationen.

Om du blir utsatt för hot eller våld, kontakta socialtjänsten för att prata med någon som lyssnar och tror på din berättelse.

Våld mot kvinnor eller annan anhörig är ALLTID ett brott. Gör en polisanmälan. Hör av dig till oss om du vill ha stöd och hjälp med din anmälan eller för att orka genomföra förhör och rättegång.

Läs gärna dokumentet "Varningssignaler och råd" och annan information som du hittar till höger, under relaterade länkar.

Det finns hjälp att få:

 • Jokkmokks kommun 0971-170 00, be att få tala med socialsekreterare.
 • Vi akuta ärenden efter kontorstid (kvällar och helger) ring 112 och be om att bli kopplad till socialjouren.
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Publicerad: 2014-08-06 09:55. Ändrad: 2014-08-06 09:55.