Våld i nära relationer

Det finns hjälp att få!

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat.

Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stora möjligheter att få stöd, hjälp och skydd genom att ringa något av följande nummer.

 • Jokkmokks kommun: 0971-17000 och be att få tala med socialsekreterare
 • Kvinnofridslinjen: 020-505050
 • Vid akuta ärenden efter kontorstid (kvällar och helger) ring 112 och be om att bli kopplad till socialjouren

Vid misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen genom att ringa 114 14 eller till socialtjänsten (0971-17000 och be om att bli kopplad till socialsekreterare).
 
Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte. Mer information om vad och hur du gör finner du på sidan Barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld som du hittar under flikarna till vänster.

Våld i nära relation kan innefatta olika former av våld och övergrepp

 • Fysiskt våld är när du till exempel blir knuffad, slagen, luggad eller sparkad.
 • Psykiskt våld är när du exempelvis får höra kränkningar, blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll.
 • Sexuellt våld är när du blir utsatt för sexuella handlingar som du inte tycker är okej, när du tvingas titta på porr med mera.
 • Materiellt våld är bland annat när någon slår sönder saker i ditt hem.
 • Latent våld är när du känner dig hotad eller rädd.
Våld i nära relation drabbar oftast kvinnor. Våld i nära relation kan förekomma i såväl heterosexuella parförhållanden som i samkönade relationer. De utsatta är såväl yngre kvinnor som äldre och funktionshindrade. Det kan vara kvinnor med missbruk och kvinnor med utländsk bakgrund. Det förekommer även att män blir utsatta. 

Vid socialtjänsten i Jokkmokk har vi som grundprincip att varje våldsutsatt person har rätt att bemötas utifrån sitt behov av skydd och stöd, oavsett vem hon/han är och vilken bakgrunden är.

Tänk på att:
 • Det är aldrig den utsatta personens fel att en anhörig utövar våld.
 • Mannens våld beror inte på att kvinnan är allmänt aggressiv eller provocerar.
 • Våldet är helt förövarens ansvar. Alla kan sluta slå den dagen de tar ansvar för sina handlingar.
 • Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa.
Läs gärna texten ”Varningssignaler och råd”, broschyren "Våld i nära relation" och annan information som du hittar till höger, under relaterade länkar.

Publicerad: 2014-07-01 18:08. Ändrad: 2019-12-19 08:52.