Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer som bor på särskilt boende och till personer i eget boende, som bedöms tillhöra hemsjukvården.

Hälsocentralen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Kontinuerliga läkarinsatser till våra särskilda boendeformer sker från hälsocentralen.

Hemsjukvård och rehabilitering

Från och med februari 2013 har kommunerna i Norrbotten ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmen för de personer som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det gäller patienter som uppfyller kriterierna för att vara en hemsjukvårdspatient.

Bedömningar om inskrivning i hemsjukvård kan bedömas av hemsjukvårdens legitimerade professioner i samråd med patient och övriga aktörer.

I kommunens ansvar ingår att ge rehabilitering och habilitering samt att tillhandahålla hjälpmedel till dem som bor i särskilda boendeformer och personer som vistas i kommunens dagverksamheter.

Rehabpersonalen arbetar till stor del konsultativt, det vill säga genom att ge omvårdnadspersonalen instruktioner om varje boendes behov av träning och aktivitet i syfte att återfå eller bibehålla fysiska och psykiska funktioner.

På så sätt kan personalen väva in detta i omvårdnaden och i det naturliga rörelsemönstret s.k. vardagsrehabilitering. Rehabpersonalen ger i viss omfattning individuell träning och behandling.

En stor och viktig del är individuell utprovning av hjälpmedel för att kompensera funktionsnedsättningar. Hjälpmedel har stor betydelse både för den boendes välbefinnande.


Publicerad: 2014-07-01 18:06. Ändrad: 2021-06-21 10:05.

Kontakt

Erika Larsson

Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten

Telefon: 0971-173 02
Epost:
erika.larsson@jokkmokk.se

Karin Hult

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Telefon: 0971-17301
Epost:
karin.hult@jokkmokk.se

Anette Persson

Enhetschef

Mobil: 072-249 92 86
Epost:
anette.persson@jokkmokk.se

Arbetsterapeut
0971-171 48

Sjukgymnast
0971-172 84

Arbetsterapeut och sjukgymnast nås per telefon vardagar 11.30-12:00