Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer som bor på särskilt boende och till personer i eget boende, som bedöms tillhöra hemsjukvården.

Primärvården ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

Kontinuerliga läkarinsatser till våra särskilda boendeformer sker från primärvården.

Publicerad: 2014-07-01 18:06. Ändrad: 2020-11-25 13:40.

Kontakt

Karin Hult

Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten

Telefon: 0971-173 02
Epost:
karin.hult@jokkmokk.se

Sonja Malm

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Telefon: 0971-17301
Epost:
sonja.malm@jokkmokk.se

Erika Larsson

Enhetschef

Mobil: 072-249 92 86
Epost:
erika.larsson@jokkmokk.se