Boende med särskild service

Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna – gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad

En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. 
I Jokkmokks kommun finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan. 

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver.
I Jokkmokks kommun finns servicebostaden Oasen. 

 

För att ansöka om bostad med särskild serivce, läs mer i menyn till höger. 


Publicerad: 2018-02-12 13:38. Ändrad: 2018-02-12 13:56.

Kontakt

Ingen persondatasida utpekad

Marietta Norlén

Utredare

Postadress: 962 85 Jokkmokk
Telefon: 0971-171 15
Mobil: 072-2406004
Växel: 0971-17000
Fax: 0971-17201
Epost:
marietta.norlen@jokkmokk.se