Psykisk funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om vilka insatser som finns att få om man har en psyskisk funktionsnedsättning. Läs mer om hur du kan ansöka i menyn till höger.

Boendestöd

Vid psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.
För mer information om personligt ombud, klicka här

 

Daglig verksamhet

Oasen på Läkargatan 3 i Jokkmokk är en social träffpunkt som vänder sig till personer med psykiskt funktionshinder. Målet med verksamheten är att ge möjlighet till gemenskap och delaktighet. Varje år genomförs gemensamma utflykter, både några längre resor utanför kommunen och i närområdet för bland annat fiske och grillning.

På Oasen serveras gemensam frukost måndag-fredag kl.09:00-10:00 till självkostnadspris.
 
Kontakta Oasen på telefonnummer: 0971-173 43

Publicerad: 2018-02-12 14:00. Ändrad: 2019-02-21 11:44.