Psykisk funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om vilka insatser som finns att få om man har en psyskisk funktionsnedsättning. Läs mer om hur du kan ansöka i menyn till höger.

Boendestöd

Vid psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.
För mer information om personligt ombud, klicka här


Publicerad: 2018-02-12 14:00. Ändrad: 2021-03-02 11:58.