Daglig verksamhet

Dagcenter

Dagcenter är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Rätt till daglig verksamhet har den som tillhör personkrets 1 och 2.

Idag deltar 15 personer med flerfunktionshinder i diverse olika aktiviteter utifrån egen förmåga och önskemål.

Aktiviteterna som bedrivs är allt från återvinning, bad, sekvensträning, promenader, arbete med färg och form, datorer, sinnesstimulering, social träning, matlagning, städning och musik.

Särvuxundervisning sker i samarbete med Kunskapens Hus.
Verksamheten är strukturerad med rutiner och schema över dagen, detta för att ge trygghet. Några av deltagarna har praktikplatser utanför dagcenter ett par dagar/vecka.

Dagcenter är öppet måndag-fredag kl. 8.00-15.30.
Läs mer om hur du ansöker om daglig verksamhet till höger. 


Publicerad: 2018-02-12 13:04. Ändrad: 2021-03-02 11:58.