Daglig verksamhet

Dagcenter

Dagcenter är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Rätt till daglig verksamhet har den som tillhör personkrets 1 och 2.

Idag deltar ett 20-tal personer med flerfunktionshinder i diverse olika aktiviteter utifrån egen förmåga och önskemål.

Särvuxundervisning sker i samarbete med Kunskapens Hus.
Verksamheten är strukturerad med rutiner och schema över dagen, detta för att ge trygghet. Några av deltagarna har praktikplatser utanför dagcenter ett par dagar/vecka.

Dagcenter är öppet måndag-fredag kl. 8.00-15.30.
Läs mer om hur du ansöker om daglig verksamhet till höger. 


Publicerad: 2018-02-12 13:04. Ändrad: 2022-01-19 09:09.