Funktionsnedsättning

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Utgångspunkt är lagstiftningen, framför allt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd som du kan få. Till vänster kan du välja att läsa mer om de olika insatserna som finns att söka. 

Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och bedömer vilket stöd du har rätt till för att du ska kunna leva, bo och få en meningsfull sysselsättning och fritid i Jokkmokk. Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna finner du till höger på sidan.


Publicerad: 2014-07-01 18:04. Ändrad: 2022-01-19 09:07.

Kontakt

Karolina Jirdén

Verksamhetschef, Hemtjänst och Funktionsnedsättning

Telefon: 0971-171 42
Epost:
karolina.jirden@jokkmokk.se

Ingen persondatasida utpekad

Bodil Kvickström

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-17160
Epost:
bodil.kvickstrom@jokkmokk.se