Skuldsanering

Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna helt och därigenom kunna komma ur en hopplös situation.

 

Kraven för att få skuldsanering är stränga. Hos oss kan du få information och hjälp med beräkningar och förslag till frivilliga uppgörelser.

Skuldsaneringslagens krav:

 • Du kan få skuldsanering om du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.
 • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du får inte ha pågående näringsförbud.
 • Du kan i princip bara få skuldsanering en gång.

Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll.

Kommunal budget - och skuldrådgivning i Jokkmokks kommun:

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi?

Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.

De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag.

Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Enligt Skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning.

Om du vill komma i kontakt med budget- och skuldrådgivaren i kommunen ringer eller skickar e-post till kommunens växel.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:

 • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
 • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
 • Råd som fokuserar på dina skulder.
 • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg. Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
 • Information om hur en skuldsanering går till.
 • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
 • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Mer information finns under länkarna.

Kort om skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt alternativt beställa postleverans på www.kronofogden.se. Du kan också beställa ansökningsblanketten på Kronofogdens servicetelefon på telefonnummer 020 - 75 76 77.

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta biståndsenheten i kommunen.

Vad händer efter ansökan?
Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar.

Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig. Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa.

Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

 

 


Publicerad: 2019-12-17 18:04. Ändrad: 2022-02-14 11:40.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till socialsekreterare för vuxna