Hemsändningsbidrag för dagligvaror

hemsändningsbidrag för dagligvaror

Från den 1 januari 2021 måste alla ansöka hos Jokkmokks kommun för att få kommunalt hemsändningsbidrag. 

Följande kriterier måste uppfyllas för att man ska erhålla kommunalt hemsändningsbidrag:

  1. Hemsändning får endast nyttjas av enskilda personer som är folkbokförda i Jokkmokks kommun.
  2. Hemsändning av dagligvaror distribueras endast till personer som inte själva, eller med hjälp av anhöriga, kan handla dagligvaror.
  3. Dagligvaror distribueras till hushåll där avståndet till närmaste butik är minst 3 km.
  4. Hemsändningsbidraget gäller för maximalt två utkörningar per vecka.

Hemsändning ska i möjligaste mån ske från närmaste butik inom Jokkmokks kommun med lämpligt sortiment av dagligvaror. I undantagsfall kan, med hänsyn till tid, kostnad, miljö och transportmöjligheter, närmaste butik i grannkommunen vara ett alternativ.

Butiksinnehavaren ska använda det billigaste transportmedlet och på det mest ändamålsenliga sättet distribuera varorna. I normalfall ordinarie bussförbindelse.
Fraktstöd utbetalas endast för mat- och dagligvaror. Endast öl får ej beställas.

Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner här eller som kan beställas från Jokkmokks kommun.

Den som blir beviljad kommunalt hemsändningsbidrag ansvarar själv för att skicka in beslutet till butiken som man valt att handla hos.

På beslutet framgår hur länge beslutet gäller. Därefter måste man ansöka om kommunalt hemsändningsbidrag på nytt.

Den som vill ansöka om kommunalt hemsändningsbidrag fyller i ansöknings-blanketten och sänder den till:

Jokkmokks kommun
Hemsändningsbidrag

962 85 Jokkmokk

Ytterligare upplysningar lämnas av Jokkmokks Infocenter 
0971-170 00 vxl, E-post: infocenter@jokkmokk.se

 


Publicerad: 2017-08-16 17:37. Ändrad: 2020-12-17 15:28.