Hemsändningsbidrag för dagligvaror

hemsändningsbidrag för dagligvaror

Hemsändning innebär att dagligvaror distribueras till personer som inte själv eller med hjälp av anhörig kan handla dagligvaror. Hemsändning får endast nyttjas av enskilda personer som är folkbokförda i Jokkmokks kommun.

 

• Hemsändningsbidrag utgår för hemsändning av dagligvaror till hushåll där avståndet till närmaste butik överstiger tre kilometer.

• 2 turer/vecka och hushåll är det antal hemsändningsturer för vilka hemsändningsbidrag utgår.

• Hemsändning ska i möjligaste mån ske från närmaste butik inom Jokkmokks kommun med lämpligt sortiment av dagligvaror. I undantagsfall kan, med hänsyn till tid, kostnad, miljö och transportmöjligheter, närmaste butik i grannkommunen vara ett alternativ.

• För närvarande har Jokkmokks kommun avtal om hemsändningsbidrag med Coop i Jokkmokk, ICA Rajden i Jokkmokk samt Coop Nära i Harads.

• Butiksinnehavaren ska använda det billigaste transportmedlet och på det mest ändamålsenliga sättet distribuera varorna. I normalfall ordinarie bussförbindelse.

• Fraktstöd utbetalas endast för mat- och dagligvaror, ej tyngre transporter av järnvaror, byggnadsvaror etc. Ej heller får endast öl beställas.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jokkmokks Infocenter 
0971-170 00 vxl, E-post: infocenter@jokkmokk.se

 


Publicerad: 2017-08-16 17:37. Ändrad: 2020-09-11 10:40.