Försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd (socialbidrag)

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidningar, telefon- och TV-avgift. Riksnorm för hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga familjemedlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. Rätten till bistånd omfattar dessutom skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa, under förutsättning att dessa kostnader kan styrkas.
 
Kommunen har rätt att ge bistånd även i andra fall. Detta gäller exempelvis kostnader för flyttning, hemutrustning, psykoterapi, alternativ medicinsk behandling, mer omfattande tandvård och skulder i vissa fall.
 
Försörjningsstöd nivå grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som konsumentverket gör och fastställs av regeringen genom förordningen. Beloppen som ingår i försörjningsstödets schablon justeras varje år.
 
Vill du göra en ansökan om försörjningsstöd kontaktar du en socialsekreterare via kommunens växel. 0971-170 00.
 

Publicerad: 2014-08-19 14:41. Ändrad: 2023-08-16 10:02.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till socialsekreterare för vuxna

Mer information

Socialtjänstlagen (SoL)