Bostadsanpassning

 

Viktig information för sommaren

Bostadsanpassning har semester v. 29-32, 12 juli – 11 augusti.

Under denna tid lämnar man in ansökningar precis som vanligt. Det finns även möjlighet att göra ansökan i efterhand.

Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, intyg och fastighetsägarmedgivande lämnar du in som vanligt till Bostadsanpassningen på adress:

Jokkmokks Kommun
Bostadsanpassning

Västra Torggatan 11
962 85 Jokkmokk

Ärenden registreras in i turordning allt eftersom de kommer in.

Under v.29-32 kommer inga beslut om bidrag till bostadsanpassningar och inga utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag att ske.

Det är möjligt för dig som sökande av bostadsanpassningsbidrag att åtgärda mindre anpassningar, som till exempel att ta bort trösklar eller sätta upp stödhandtag.

Du behöver då anlita en entreprenör som utför anpassningen för att sen ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand.

Beslut om du beviljas bidrag eller ej sker då i efterhand.

Ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand. Kraven är att du ska:

  • lämna in ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • styrka behovet med intyg utfärdat av arbetsterapeut/sjukgymnast
  • Fastighetsägarmedgivande. Om du inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så måste sökanden visa att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Den som till exempel äger ett hus tillsammans med sin sambo, maka, make eller annan person ska visa att denna person samtycker till anpassningen. Hyr du en lägenhet eller bostadsrätt behövs ett skriftligt medgivande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, att de godkänner att anpassningen utförs.
  • styrka dina eventuella kostnader i form av kvitton eller fakturor.
  • kontobevis från banken ska skickas till Bostadsanpassningen för att utbetalning ska kunna ske vid beviljat bidrag.

Ärenden som kommer in till oss under semesterperioden behandlas av handläggaren efter semestern.

Trevlig sommar!

 

Om Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadrätt eller har eget hus. Ägarmedgivande behövs om det är flera delägare till din fastighet, bor du i hyreshus behövs hyresvärdens medgivande eller bor du i bostadsrättshus behövs bostadsrättsföemedlingens medgivande.

 

Bifoga intyg 

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeuten eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

 

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Bostadsanpassningsbidraget lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov.

 

Exempel på anpassningar

  • Ta bort trösklar
  • Ramp till entrén
  • Bredda dörröppningar
  • Stödhandtag

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

 

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta. Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton, men inte för eget arbete.

 

Om du har frågor

Kontakta samhällsbyggaravdelningen om du funderar på att söka bidrag och undrar vad som gäller för just den anpassningen som du vill söka för. Se kontaktuppgifter högst upp till höger.

 

 

 


Publicerad: 2014-07-01 18:03. Ändrad: 2019-06-24 11:55.

Kontakt

Susanne Zakrisson

Handläggare bostadsanpassning

Telefon: 0971-173 34