Dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska kunna göras, ska alltid ett hembesök göras i den avlidnes hem. En boutredning påbörjas, Socialnämnden besiktar den dödes tillhörigheter genom hembesök. Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt bland tillgångarna vid en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift så tar man hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods, när man bedömer tillgångarna.

Räcker dödsboets tillgångar till begravningen?

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall till dödsboet. Det gäller i de fall den avlidne/dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravning.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person avlidit ska bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter sändas till skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Skatteverket har en blankett för bouppteckning för den som vill göra det själv.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Dödsboanmälan är kostnadsfri. Anmälan översänds för förvaring till Skatteverkets bouppteckningsavdelning i Härnösand, efter utredning av boutredaren i kommunen där den avlidne är folkbokförd.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs

  • Finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas.
  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Det är viktigt att veta att anhöriga inte ärver den avlidnes skulder.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Spara alla kvitton gällande begravning och avyttringskostnader.
  • Saknas pengar till övriga skulder avskrivs skulderna vanligen efter att dödsboanmälan skickats till fordringsägarna.
  • Meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår, vilket förhindrar tråkiga påminnelser.

Om personen vid dödsfallet var gift, tas vid bedömning av tillgångarna hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods. En boutredning påbörjas, socialförvaltningen besiktigas den avlidnes tillhörigheter genom hembesök.

OBS! Socialförvaltningen kan inte göra en dödsboanmälan om hemmet redan är avyttrat, hembesöket måste alltså ske innan bostaden töms.


Publicerad: 2018-02-08 11:29. Ändrad: 2022-02-14 11:41.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till socialsekreterare för vuxna