Ekonomi

Biståndsenheten handlägger försörjningsstöd till enskilda och familjer enligt riksnorm och kommunala riktlinjer, skuldsanering, begravningskostnader och hushållsekonomisk rådgivning.


Publicerad: 2018-02-07 09:28. Ändrad: 2018-02-07 09:28.

Helena Henriksson

Förste socialsekreterare

Telefon: 0971-171 05
Epost:
helena.henriksson@jokkmokk.se