Adoption

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från Socialnämnden.

 

Internationella adoptioner

Familjerätten gör en utredning och bedömer om de tilltänkta föräldrarna är lämpliga att ta emot ett barn från ett annat land. Utredningen blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskap som en adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.

Därefter yttrar sig Socialnämnden till tingsrätten som sedan fattar det slutliga beslutet. Genom adoptionen får barnet samma juridiska ställning som om det fötts inom familjen. Enligt svensk lag kan en adoption aldrig hävas. Genom adoptionen blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.

Övriga adoptioner

Även adoption av svenska barn kan komma ifråga, t ex om en man eller kvinna har barn från ett tidigare förhållande men nu är gifta och bor tillsammans med barnet i en ny relation. Partnern i det nya förhållandet kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Normalt krävs dock att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen.

Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.


Publicerad: 2018-02-12 08:54. Ändrad: 2022-02-14 10:59.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till socialsekreterare i barn- och familjegruppen