Avgifter inom vård- och omsorg

Från och med 1 juni 2024 börjar nya avgifter inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning i Jokkmokks kommun att gälla. 

Beslut är taget av Kommunfullmäktige 2023-10-30, §75, efter förslag från socialnämnden 2023-05-30, §47.

Hur beräknas din avgift?

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån din inkomst, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad. Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala maxavgift som är 2575 kr per månad år 2024.

Avgiftsberäkning görs vid nya ärenden samt vid större förändringar. Skriftligt beslut om aktuell avgift skickas ut tillsammans med en inkomstförfrågan till alla kunder som själva har ansvar för att rätt uppgifter kommer in för beräkning av avgiften. För att anmäla uppgifter om inkomster och kostnader fyller ni i blanketten som finns till höger på denna sida. Denna kan du mejla eller skicka med post till avgifthandläggaren.

Du kan aldrig betala mer än maxavgift för de insatser du är beviljad. Däremot kan du betala lägre avgift beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. 

Mer information om avgifterna hittar du till höger på denna sida. 


Publicerad: 2014-07-01 18:02. Ändrad: 2024-05-22 10:25.

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefon: 0971-171 39
Telefontid: 8:45-9:15

Broschyrer och blanketter

Broschyr - Avgifter inom vård och omsorg Jokkmokks kommun

Blankett - Inkomster och bostadskostnad

 

Betala via autogiro

Ladda ner denna medgivandeblankett som du sedan fyller i och skickar till nedanstående adress. Föredrar du att få blanketten hemskickad så kan du kontakta avgiftshandläggaren.  

Jokkmokks kommun
Ekonomi
962 85 Jokkmokk

Bra länkar

Pensionsmyndigheten
För ansökan om bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 

 

Konsumentverket
Riktlinjer och goda råd kring levnadskostnader så som mat, förbrukningsvaror och kläder.