Särskilt boende (Vård- och omsorgsboende)

När ditt behov inte längre kan tillgodoses genom stöd i hemmet (hemtjänst), så finns det möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. För detta krävs en ansökan som görs till bistånds-handläggare.

I Jokkmokks kommun finns flera enheter för särskilt boende, äldreboende. Kaitumgården och Rosengården finns i Jokkmokks tätort. I Porjus finns Pionjären och i Vuollerim Bjärkagården.

Kaitumgården Jokkmokk
Kaitumgården och Rosengård består av totalt 4 avdelningar.
Totalt finns 38 boendeplatser, samt 4 korttidsplatser.

Bjärkagården i Vuollerim
Bjärkagården består av två avdelningar med totalt 19 boendeplatser.

Pionjären i Porjus
Pionjären består av sex boendeplatser och ett parboende.

Korttidsvistelse
Beslut om korttids vistelse kan grunda sig på närståendes behov av avlastning eller den enskildes behov av tillfälligt boende.


Publicerad: 2014-12-05 16:24. Ändrad: 2023-12-04 10:38.