Särskilt boende

När ditt behov inte längre kan tillgodoses genom stöd i hemmet (hemtjänst), så finns det möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. För detta krävs en ansökan som görs till bistånds-handläggare.

Särskilt boende (Vård- och omsorgsboende)

I Jokkmokks kommun finns flera enheter för särskilt boende, äldreboende. Kaitumgården och Rosengården finns i Jokkmokks tätort. I Porjus finns Pionjären och i Vuollerim Bjärkagården.

Kaitumgården Jokkmokk

Kaitumgården och Rosengård
Kaitumgården består av totalt fyra avdelningar.

På Rosengård finns två avdelningar.

Totalt finns 52 boendeplatser, samt sju korttidsplatser.

Bjärkagården i Vuollerim

Bjärkagården består av två avdelningar med
totalt 19 boendeplatser.

Pionjären i Porjus

Pionjären består av sex boendeplatser och ett parboende.

Korttidsvistelse

Beslut om korttids vistelse kan grunda sig på närståendes behov av avlastning eller den enskildes behov av tillfälligt boende.


Publicerad: 2014-12-05 16:24. Ändrad: 2014-12-05 16:26.

Kontakta

Ida Åstot

Verksamhetschef, vård- och omsorgsboenden

Telefon: 0971-171 40
Epost:
ida.astot@jokkmokk.se