Omvårdnadsinsatser

Om du får beslut om hjälp med omvårdnad innebär det att hemtjänsten stödjer dig med dina personliga behov, till exempel dusch, hygien, klädsel, toalettbesök, förflyttning med mera.

Stödet ges utifrån dina behov.

Du ansvarar för att det finns hygienartiklar hemma hos dig.

 

Aktivering

Insatsen aktivering utförs utifrån vad du vill använda tiden till. Det kan t ex vara promenader, en pratstund, spela spel eller göra något annat tillsammans med personalen.

 

Trygghetslarm

Med trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt om något skulle hända. Du ska alltid ha larmknappen på dig. Den är vattentät och klarar både bad och dusch.

När du larmar kommer vi hem till dig så fort vi kan, men det är viktigt att tänka på att det inte är ett akutlarm utan ett trygghetslarm.  Vi har en inställelsetid på 60 minuter förutsatt att du inte bor längre bort än 30 minuters resväg. Vid en akut situation ska du larma 112.

Trygghetslarmet gör automatiska provlarm flera gånger per dygn för att kontrollera att allt fungerar. Det är ingenting du märker av. Ta för vana att själv, eller med hjälp av personal, provlarma en gång per månad genom att trycka på din larmknapp. När larmmottagaren svarar så säger du att du provlarmar.

Larmet har ett inbyggt batteri som fungerar i ungefär 20 timmar vid strömavbrott.

Räckvidden för larmknappen garanteras inom bostaden, men inte ute på gården.

 

Nattinsats

Kommunens nattpatrull kan göra tillsynsbesök nattetid och ge stöd vid t ex toalettbesök, lägesändringar och hygien. Vid enbart tillsyn erbjuds i första hand kamera som personalen tittar i på specifika tider enl dina önskemål.


Publicerad: 2022-12-07 15:50. Ändrad: 2022-12-08 11:03.