Hemtjänst

 

Du som bor hemma och på grund av sjukdom, fysisk funktionsnedsättning eller annan orsak har behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst. Målet är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om hemtjänst. Biståndshandläggaren kommer också att följa upp ditt beslut för att säkra att insatserna matchar ditt behov.

Personalen i hemtjänsten stöttar dig utifrån de insatser som du beviljats. Stöd från hemtjänsten kan innefatta omvårdnad och service eller aktiviteter. Man utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att du själv gör det du klarar och personalen stödjer dig med det du behöver hjälp med.

Hemtjänsten i Jokkmokk sker i kommunens regi. Du kan alltså inte välja utförare. Däremot har du möjlighet att påverka hur ditt stöd ska utföras inom ramen för ditt beslut. Du får tillsammans med hemtjänstens personal göra en genomförandeplan för ditt stöd.

Jokkmokks kommun ingår i samiskt förvaltningsområde. Det ger dig som tillhör en nationell minoritet rätt till hemtjänst, helt eller till en väsentlig del, på minoritetsspråk. Har du önskemål om detta ska du prata med din kontaktperson.

Vill du veta mer om insatserna och hur vi arbetar,
klicka dig då vidare i menyn till vänster.


Publicerad: 2014-08-21 14:20. Ändrad: 2024-04-09 09:15. Ansvarig: Thomas Bäckman

Solrosen Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 11 81

Satelliten Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 12 11

Vuollerim/Murjek

Hemtjänstdistrikt: 070-343 20 89

Porjus

Hemtjänstdistrikt  0973-104 55