Hemtjänst

Inriktning och strategi.

Dina behov i centrum för omvårdnad

Jokkmokks kommun inför succesivt med start 2019 ett nytt arbetssätt för alla som har behov av stöd och omsorg från Jokkmokks kommun. Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tydligare beskriva dina behov och följa upp att våra insatser ger resultat. IBIC är ett sätt att arbeta som fokuserar på brukarens behov, mål och delaktighet. Det är utvecklat av Socialstyrelsen. Alla våra verksamheter som arbetar med brukare som får insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att följa modellen.

IBIC innebär att den enskilde får hjälp och stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån tillgängliga insatser. IBIC möjliggör även uppföljning av effekter av insatta insatser både på individ- och gruppnivå Ett mål med IBIC är att alla brukare ska få sina behov beskrivna på samma sätt i hela landet. Ett annat mål är att den som behöver stöd ska få större möjlighet till delaktighet samt att vara med och påverka de åtgärder som beslutas.

Inom IBIC modellen använder socialtjänsten en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av sociala insatser (KSI). Dessa klassifikationer ger oss ett gemensamt språk för att beskriva brukarens behov. På så sätt kan vi få en ökad förståelse och bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Vad innebär det för er som har eller söker stöd och hjälp?

Det är en långsiktig process att ändra arbetssättet till att sätta brukarens behov i centrum före insats. I början kommer arbetet att märkas för nya brukare i behov av stöd i form av hemtjänst. Nuvarande brukare inom hemtjänst märker förändringen vartefter vi gör uppföljningar och om deras behov förändras.

Här kan du läsa mer om Individens behov i centrum

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Individens-behov-i-centrum-IBIC/Sidor/default.aspx

Mer information kontakta Jokkmokks kommuns biståndshandläggare.

Elina Johansson 0971-171 28

Bodil Kvickström 0971-171 60

 

 


Publicerad: 2014-08-21 14:20. Ändrad: 2019-04-26 15:04.

Kontakt

Elina Johansson

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-17128
Epost:
elina.johansson@jokkmokk.se

Bodil Kvickström

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-171 60
Epost:
bodil.kvickstrom@jokkmokk.se

Lena Nordvall

Verksamhetschef ordinärt boende

Telefon: 0971-17143
Mobil: 070-6767140
Epost:
lena.nordvall@jokkmokk.s

Solrosen Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 11 81

Satelliten Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 12 11

Vuollerim/Murjek

Hemtjänstdistrikt: 070-343 20 89

Porjus

Hemtjänstdistrikt  0973-104 55