Hemtjänst

Inriktning och strategi.

Dina behov i centrum för omvårdnad

Jokkmokks kommun har succesivt med start våren 2019 infört ett nytt arbetssätt för alla som har behov av stöd och omsorg från Jokkmokks kommun.

Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tydligare beskriva dina behov och följa upp att våra insatser ger resultat. IBIC är ett sätt att arbeta som fokuserar på brukarens behov, mål och delaktighet. Det är utvecklat av Socialstyrelsen. Alla våra verksamheter som arbetar med brukare som får insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att följa modellen.

IBIC innebär att den enskilde får hjälp och stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån tillgängliga insatser. IBIC möjliggör även uppföljning av effekter av insatta insatser både på individ- och gruppnivå Ett mål med IBIC är att alla brukare ska få sina behov beskrivna på samma sätt i hela landet. Ett annat mål är att den som behöver stöd ska få större möjlighet till delaktighet samt att vara med och påverka de åtgärder som beslutas.

Inom IBIC modellen använder socialtjänsten en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av sociala insatser (KSI). Dessa klassifikationer ger oss ett gemensamt språk för att beskriva brukarens behov. På så sätt kan vi få en ökad förståelse och bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Vad innebär det för dig som har eller söker stöd och hjälp?

Det är en långsiktig process att ändra arbetssättet till att sätta brukarens behov i centrum före insats. Du som idag har hemtjänstbeslut kommer att märka förändringen vartefter vi gör uppföljningar av dina behov.

Du kommer att i god tid bli kontaktad av biståndshandläggaren för att boka in en tid för uppföljning.

Här kan du läsa mer om Individens behov i centrum

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Individens-behov-i-centrum-IBIC/Sidor/default.aspx

Mer information kontakta Jokkmokks kommuns biståndshandläggare.

Charlotte Simonsson 0971-171 28

Johanna Svonni 0971-171 60

 

 


Publicerad: 2014-08-21 14:20. Ändrad: 2021-05-06 15:36. Ansvarig: Thomas Bäckman

Kontakt

Charlotte Simonsson

Biståndshandläggare

Telefon: 17128
Epost:
charlotte.simonsson@jokkmokk.se

Johanna Svonni

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-17160
Epost:
johanna.svonni@jokkmokk.se

Lena Nordvall

Verksamhetschef ordinärt boende

Telefon: 0971-17143
Mobil: 070-6767140
Epost:
lena.nordvall@jokkmokk.se

Solrosen Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 11 81

Satelliten Jokkmokk

Hemtjänstdistrikt: 070-661 12 11

Vuollerim/Murjek

Hemtjänstdistrikt: 070-343 20 89

Porjus

Hemtjänstdistrikt  0973-104 55