Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning har svårt att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Från den 1 januari 2015 har Regionala kollektivmyndigheten (RKM) tagit över ansvaret för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst ska skickas till RKM.

Kontakta Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) om ni har frågor om färdtjänst/riksfärdtjänst.

Resor med färdtjänst eller riksfärdtjänst beställs precis som tidigare via telefon: 0926-756 77.

Färdtjänst

Färdtjänsttillståndet gäller inom den egna kommunen, samt max fem mil in i närmaste angränsande kommun. 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten gäller för resor utanför länet och inom Sverige.


Publicerad: 2019-08-27 12:56. Ändrad: 2019-08-27 12:56.

Kontakt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
RKM
Kungsgatan 23B
972 31 Luleå
0926-752 77, telefontid måndag-fredag 10:00-12:00
fardtjanst@rkmbd.se

www.rkmbd.se/fardtjanst